Stort engasjement for Økern Torg

Stort engasjement for Økern Torg

Det er stort engasjement for plansaken til Økern Torg. Nesten 100 personer har kommet med sin tilbakemelding til saken. Vil ha mer park En stor del av innleggene så langt går på at de fleste vil ha større parkområder. Kommunen har en unik mulighet til å gi noe tilbake til befolkningen nå som de har […]

Read More
 Informasjonsmøte om reguleringsplanforslag for Økern torg

Informasjonsmøte om reguleringsplanforslag for Økern torg

Eiendoms- og byfornyelsesetaten (EBY) arrangerer i dag et informasjonsmøte på nettet om planene for Økern Torg. Reguleringsplanforslag for Økern torg er på høring frem til 13. september. Torsdag 12. august kl. 18.00-20.00 informerer EBY reguleringsplanforslaget i et digitalt møte. Har du spørsmål kan du stille disse i kommentarfeltet og vi vil besvare dem mens dette […]

Read More
 Økern Torg er ute til offentlig ettersyn

Økern Torg er ute til offentlig ettersyn

Endelig kommer planene for Økern Torg et steg videre. Nå er det åpent for at alle som har meninger om prosjektet kan få dele disse. Det har i mange år vært planlagt å endre Økern Torg totalt. Torgdriften er fjernet, byggene jevnet med jorden. Nå er neste steg i gang med å få på plass […]

Read More
 Støyproblemer fra Økern Torg

Støyproblemer fra Økern Torg

Den kommunale eiendommen Økern torg, som tidligere ble brukt til lager og logistikk, har stått uten bruk siden 2018. Det siste halvåret har deler av tomta vært leid ut, blant annet til flere bedrifter innen lager og anlegg. Dette har skapt mye støy for beboere i Spireaveien og det er rettet et større antall klager […]

Read More
 Stor mangel på barne- og ungdomsskoleplasser

Stor mangel på barne- og ungdomsskoleplasser

Flere tusen leiligheter har kommet opp på Løren, Ulven og Økern de siste årene. Den store forvandlingen av områdene vi bor i ser ut til å ha kommet brått på kommunen, for nå mangler de skoleplasser til alle barn og ungdom som har flyttet hit. Frydenberg ungdomsskole åpnet januar 2012. Etter det har skoleplasskapasiteten minket. […]

Read More
 Illustrasjon av skole, park og boliger på Økern Torg

Illustrasjon av skole, park og boliger på Økern Torg

Eiendoms- og byfornyelsesetaten (EBY) er Oslo kommunes sentrale eiendomsutvikler. Som en del av denne virksomheten skal de klargjøre kommunale tomter for salg og/eller ulike kommunale behov. I forbindelse med at virksomheten på Økern torg ble planlagt avviklet mottok EBY en politisk bestilling på å utvikle området med nye boliger. EBY gjennomførte i den forbindelse en […]

Read More
 Nye illustrasjoner av Økern Torg

Nye illustrasjoner av Økern Torg

Arbeidet med den gamle Bama-tomten, eller Økern Torg, går videre. Nå har arkitektene i GHILARDI+HELLSTEN ARKITEKTER AS sendt ut et planforslag med nye illustrasjoner. Formål Planforslaget sikrer at området reguleres hovedsakelig til boligformål, kombinert bebyggelser, bydelspark, samt legge til rette for skole og barnehage med tilhørende infrastruktur. Park/turvei Det skal opparbeides 20daa friområdet Hovinparken der […]

Read More
 Hvem vil låne Økern Torg?

Hvem vil låne Økern Torg?

Det er spørsmålet fra Eiendoms- og byfornyelsesetaten (EBY) til ande kommunale etater. I et brev fra etaten skriver de at Økern Torg, som eies av Oslo Kommune og forvaltes av EBY i hovedsak er ledig fra nå til 2022-2023.  Det betyr at de regner med å bruke 3-4 år på å planlegge og tegne fremtidens Økern […]

Read More
 Plantegninger og høyder for Økern Torg

Plantegninger og høyder for Økern Torg

Storprosjektet på Økern Torg er i full sving om dagen. Tirsdag 20 mars ble det ble avholdt en felles workshop med PBE, EBY, UBF, UDE og ARK.  Det ble lagt frem ny skisse til prosjektet basert på boligbygging langs Økern Torgvei og skole og barnehage i et nord-syd gående grøntdrag i forlengelsen av Hovinparken. Det […]

Read More