Støyproblemer fra Økern Torg

Støyproblemer fra Økern Torg

Den kommunale eiendommen Økern torg, som tidligere ble brukt til lager og logistikk, har stått uten bruk siden 2018. Det siste halvåret har deler av tomta vært leid ut, blant annet til flere bedrifter innen lager og anlegg. Dette har skapt mye støy for beboere i Spireaveien og det er rettet et større antall klager […]

Read More
 Stor mangel på barne- og ungdomsskoleplasser

Stor mangel på barne- og ungdomsskoleplasser

Flere tusen leiligheter har kommet opp på Løren, Ulven og Økern de siste årene. Den store forvandlingen av områdene vi bor i ser ut til å ha kommet brått på kommunen, for nå mangler de skoleplasser til alle barn og ungdom som har flyttet hit. Frydenberg ungdomsskole åpnet januar 2012. Etter det har skoleplasskapasiteten minket. […]

Read More
 Illustrasjon av skole, park og boliger på Økern Torg

Illustrasjon av skole, park og boliger på Økern Torg

Eiendoms- og byfornyelsesetaten (EBY) er Oslo kommunes sentrale eiendomsutvikler. Som en del av denne virksomheten skal de klargjøre kommunale tomter for salg og/eller ulike kommunale behov. I forbindelse med at virksomheten på Økern torg ble planlagt avviklet mottok EBY en politisk bestilling på å utvikle området med nye boliger. EBY gjennomførte i den forbindelse en […]

Read More
 Nye illustrasjoner av Økern Torg

Nye illustrasjoner av Økern Torg

Arbeidet med den gamle Bama-tomten, eller Økern Torg, går videre. Nå har arkitektene i GHILARDI+HELLSTEN ARKITEKTER AS sendt ut et planforslag med nye illustrasjoner. Formål Planforslaget sikrer at området reguleres hovedsakelig til boligformål, kombinert bebyggelser, bydelspark, samt legge til rette for skole og barnehage med tilhørende infrastruktur. Park/turvei Det skal opparbeides 20daa friområdet Hovinparken der […]

Read More
 Hvem vil låne Økern Torg?

Hvem vil låne Økern Torg?

Det er spørsmålet fra Eiendoms- og byfornyelsesetaten (EBY) til ande kommunale etater. I et brev fra etaten skriver de at Økern Torg, som eies av Oslo Kommune og forvaltes av EBY i hovedsak er ledig fra nå til 2022-2023.  Det betyr at de regner med å bruke 3-4 år på å planlegge og tegne fremtidens Økern […]

Read More
 Plantegninger og høyder for Økern Torg

Plantegninger og høyder for Økern Torg

Storprosjektet på Økern Torg er i full sving om dagen. Tirsdag 20 mars ble det ble avholdt en felles workshop med PBE, EBY, UBF, UDE og ARK.  Det ble lagt frem ny skisse til prosjektet basert på boligbygging langs Økern Torgvei og skole og barnehage i et nord-syd gående grøntdrag i forlengelsen av Hovinparken. Det […]

Read More

To nye skoler på Økern Torg

Torgtomten er en stor og attraktiv tomt for kommunen. Utdanningsetaten og Plan og Bygg er i samtaler om å legge to nye skoler til tomten. Både Ungdomsskole og ny barneskole er de i gang med å planlegge på torgtomten. Det er tatt utgangspunkt i følgende foreløpige avklaring med UDE (mail av 15.12): «Det er behov […]

Read More
 Økern Torg starter rivingen

Økern Torg starter rivingen

Det er ikke bare i Lørenfaret 1 det skal rives, men også Økern Torg har nå gjort klart for å starte rivingen av flere bygninger. Følgende bygg er godkjent av Plan og Byggningsetaten å rives. • Transitthallen 3 100 m2 • Blomsterhallen 7 900 m2 • Blomstertransitthallen 2 390 m2 • Grønthallen 6 760 m2 […]

Read More
 Nordtomten til Økern Torg kommer for salg

Nordtomten til Økern Torg kommer for salg

Det er Estatenyheter som nå melder at Eiendoms- og byfornyelsesetaten skal selge nordtomten på Økern Torg. Området skal reguleres for for 1500 boliger, barnehage, aktivefasader i første etasje og omsorgsbygg. Etaten hadde et informasjonsmøte på Reftsad skole i mai. Her er noen av bildene fra etatens presentasjon. Klikk på bildene for å se de i […]

Read More