Nye skisser av Økern Skole

Rødt’s Sofia Rana har bedt om å få innblikk i illustrasjoner for den nye skolen på Økern Torg. I den forbindelse svarer PBE dette og legger ved nye skisser av skolen.

Reguleringsbestemmelsene legger premissene for hva som kan bygges. Illustrasjonene som følger reguleringsforslaget, skal vise eksempel på hva som kan bygges innenfor bestemmelsene. Vi vil bemerke at forslagsstiller er EBY og illustrasjonene i reguleringsforslaget er skisser utarbeidet av EBY tidligere i reguleringsprosessen. Oslobygg har ansvar for forprosjektet som er under utarbeidelse i henhold til de foreslåtte reguleringsbestemmelsene. Forprosjektet for Økern er ikke kommet like langt i utvikling som planforslaget for Bjørvika skole var når det ble politisk behandlet, men vi kan bidra til å belyse de konkrete planene for felt 0 på det nivået forprosjektet er i dag. Vedlagt følger utfyllende illustrasjoner som gir informasjon om utforming av bygget i henhold til reguleringsbestemmelsene, konseptet, planer som forklarer organisering av bygget, snitt som viser høyder i relasjon til regulerte grenser samt fasade-tegninger og landskapsplaner.

Illustrasjon av skolen som parken landskap brettes opp over nedre nivå med skråning over hovedinngang til skolen fra parken og skolegård
Illustrasjon av skolen i parken. Flyfoto av landskap og skolegård med bygg som landskap
Illustrasjon av skolen i parken. Flyfoto av adkomst og hovedinngang til flerbrukshallen fra Spireaveien
Illustrasjon av skolegård mot syd på nedre nivå
Illustrasjon av skolegård mot syd på nedre nivå sikt opp skråning og inn til hovedinngang med bygg B og C
Illustrasjon av nordre del av skolegård med ballbinge utsikt langs skolegard på øvre nivå og ut over parken og Oslo
Adkomst fra parken til skolegård mot syd. Skolens hovedinngang fra parken er synlig til høyre
Situasjonskart Økern Torg og parken

Saksinnsyn.