Hammersborgerklæringen baner vei for en grønnere fremtid for Økern Torg

Et nytt byråd bestående av partiene Høyre og Venstre har nylig inngått en politisk avtale som lover å utvide parken på Økern Torg. Den såkalte Hammersborgerklæringen, som ble undertegnet i forbindelse med det nylig valgte byrådet for perioden 2023-2027, inneholder et løfte om å omregulere felt 3 og 4 i Økern Torgvei 6 for å utvide parken betydelig, samtidig som målet er å opprettholde antall boliger i området.

Dette skrittet representerer en spennende utvikling for Økern og Løren, to områder som tidligere har kjempet med utfordringer knyttet til grønne lunger og offentlige rekreasjonsområder. Med Hammersborgerklæringen håper det nye byrådet å kunne tilby innbyggerne en balanse mellom urban utvikling og bevaring av naturlige omgivelser.

Plankart Økern Torg – Felt 3 og 4 er markert i rødt. Området skal få større park. Antallet boliger blir det samme.

Utvidelse av parkområdet

Felt 3 og 4 i Økern Torgvei 6 vil bli omgjort til et større parkområde som gir innbyggerne i området økt tilgang til grønne omgivelser. Dette vil ikke bare skape et friskere og mer behagelig miljø for beboere, men også gi plass til rekreasjon, aktiviteter og arrangementer som vil styrke lokalsamfunnet.

Bevaring av antall boliger

Samtidig som parkområdet utvides, er det et klart mål å opprettholde det nåværende antallet boliger. Dette er en viktig prioritet for å sikre at innbyggerne i området ikke blir berørt negativt av utviklingen og at mangfoldet i boligmarkedet opprettholdes.