Informasjonsmøte om byutviklingen på Stor-Økern

Opptak av presentasjonene under det åpne informasjonsmøtet om byutviklingen på Stor-Økern som ble holdt torsdag 16. november 2023 på Kuben yrkeksarena i bydel Bjerke. Filmen inneholder presentasjonene fra Plan- og bygningsetaten (PBE), Eiendoms- og byfornyelsesetaten (EBY), Bymiljøetaten (BYM) og Utdanningsetaten (UDE).

Planer for Stor-Økern

Enhetsleder i Plan- og bygningsetaten, Jostein Øverby, forteller om ambisiøse planer for Stor-Økern, som inkluderer Økern torg. Her planlegges det for 900 nye boliger, en flerbrukshall, en ungdomsskole og en imponerende 40 mål stor park. Øverby understreker betydningen av å knytte sentrum og Groruddalen tettere sammen gjennom denne utviklingen.

Politisk Engasjement og Lokalbefolkningens Interesse

Planene for Økern torg har vakt politisk engasjement, spesielt blant lokalbefolkningen. Øverby forklarer at det er et økt behov for informasjon og for at befolkningen kan uttrykke hva som er viktig for dem i den pågående byutviklingen. Økern torg, når det står ferdig i 2027, vil inkludere en ungdomsskole, flerbrukshall, barnehage, park og boliger.

Stor-Økern som Transformasjonsområde

Anders Solheim, seksjonsleder for Hovinbyen i Eiendoms- og byfornyelsesetaten, beskriver Stor-Økern som et nabolag i transformasjon. Mens noen områder allerede er etablert, er andre i full utvikling, og ytterligere områder vil oppleve betydelig aktivitet i årene som kommer.

Status for Store Byggeprosjekter i Stor-Økern

Flere betydelige byggeprosjekter er på trappene, inkludert Økern torg med 900 boliger, flerbrukshall, ungdomsskole, og park. Andre prosjekter som Løren aktivitetspark og flerbrukshall, Løren ishall, Refstad flerbrukshall, Valle Hovin stadion, Nye Refstad skole, Ny grunnskole på Ulven og Construction City på Ulven, bidrar alle til å forme Stor-Økern som et sentralt og pulserende område.

Økonomiske Utfordringer og Fremtidig Behov

Til tross for de store planene og optimisme, påpeker Øverby og Solheim at økonomiske utfordringer i samfunnet kan føre til forsinkelser i gjennomføringen av flere byggeprosjekter. De ser ikke for seg mange boligprosjekter som starter opp i 2024, men forventer at behovet for boliger vil bli så prekært at byggingen må starte. Stor-Økern er derfor av avgjørende betydning for å imøtekomme den stadig økende befolkningsveksten i Oslo.