OkernLoren.no skal dekke små og store saker i nærmiljøet.

Hovedmålet med siden er å spre informasjon om utbyggingen av Økern og Løren.

Hovinbyen har blitt utpekt som et utviklingsområde i Oslo som kan romme 40 000 nye boliger og enda flere arbeidsplasser. Det nye Økernsenteret skal bli hjerte av bydelen og det har blitt gjort store løft i flere av tidligere industriområdene for å transformere Hovinbyen til en levende bydel for mennesker som ønsker å bo sentralt i Oslo.

Les Oslo Kommunes Veiledende plan for det offentlige rom på Løren og Økern

Fra Veiledende plan for det offentlige rom Løren og Økern

Plankart over Økern og Løren

Kontakt OkernLoren.no