Gratis skulpturvandring i PEER GYNT-Parken

Gratis skulpturvandring i PEER GYNT-Parken

I forbindelse med Lørens tiårs-jubileum arrangeres det i dag gratis skulpturvandring i Lørenparken/Peer Gyntparken. På denne skulpturvandringen kan du bli bedre kjent med historien om Peer Gynt – det verdenskjente skuespillet av vår tids største dramatiker, Henrik Ibsen. Ulike kunstnere fra mange forskjellige nasjoner har gjennom sine kunstverk tolket Peer Gynt og hans liv. Kyndig […]

Read More