TILLIT til Økern

TILLIT til Økern

Oslo kommune ønsker at kunst skal være en viktig del i utviklingen av nye områder, for bydeler og nabolag. I prosjektet ØKERN! ser man på hvilke muligheter og rolle kunst […]

Read More
 Si din mening om Økernveien 97

Si din mening om Økernveien 97

Økernveien Eiendom AS foreslår å omregulere Økernveien 97 fra forretninger til boliger og næring/forretninger. Forslaget innebærer et boligkvartal i 3-12 etasjer med næringslokaler for butikker, servering o.l. mot Økernveien og […]

Read More
 Si din mening – Haslevangen 14

Si din mening – Haslevangen 14

Bystyret vedtok 19.oktober 2022 å omregulere Haslevangen 14 fra kombinert bebyggelse og anleggsformål til boliger, forretninger, tjenesteyting, torg og friområde. Haslevangen 14 Eiendom AS planlegger å bygge 7 sammenhengende leilighetsblokker […]

Read More