Bystyret har vedtatt alternativ 2 for Økernveien 94

Bystyret har vedtatt alternativ 2 for Økernveien 94

Bystyret vedtok 23.03.2022 å omregulere Økernveien 94, Haslevollen 1-3 og Haslevangen 13-15 fra industri til flerfunksjonelt byområde med boliger, kontorer, barnehage, kulturinstitusjon, handel, verksteder og tjenesteyting, som bl.a. lege- og treningssenter, bydelshus og forsamlingslokale. I forslaget ligger også en ny park, et torg, flere nye forbindelser og oppgradering av gatene rundt. I 2017 startet planene […]

Read More
 Dette bygget kommer i Bøkkerveien 1 – 3

Dette bygget kommer i Bøkkerveien 1 – 3

På Hasle Linje er det en stor tomt som står igjen ubebygd. Det er i krysset mellom Bøkkerveien, Haslevangen og Økernveien. Det som mangler på tomten er dette næringsbygget. Illustrasjoner Beskrivelse av tiltaket Bygningen består av 3 hovedvolum. 2 lameller, bygg K1 mot vest på 7 etasjer, bygg K2C mot øst på 8 etasjer og […]

Read More
 Vårrengjøring i gatene på Økern og Løren 2021

Vårrengjøring i gatene på Økern og Løren 2021

Det er et sikkert vårtegn når løvblåserne setter i gang i bakgårdene og gatene rengjøres. Her er en oversikt over når gatene på Økern og Løren feies og vaskes. 06.04.2021 – 19:00 : 07:00 LØREN ISHALL – P-Plass Løren ishall   09.04.2021 – 07.00-19.00 ØKERNVEIEN – Økern Torgvei – Refstadveien   11.04.2021 – 19.00-07.00 ØKERN […]

Read More
 Haslevangen 14 er på offentlig høring – Si din mening om prosjektet

Haslevangen 14 er på offentlig høring – Si din mening om prosjektet

Haslevangen 14 Eiendom AS foreslår å omregulere Haslevangen 14 fra en kombinasjon av bolig-, kontor- og industriformål til boligformål og en begrenset andel forretning/tjenesteyting. Forslaget sikrer et torg med uteservering. Forslagsstiller planlegger å oppføre en sammenhengende blokkbebyggelse med varierende høyder på 5-9 etasjer, med rundt 160 leiligheter totalt. Plan- og bygningsetaten anbefaler ikke planforslaget, og fremmer et alternativ […]

Read More

Plan- og bygningsetaten godtar opptil syv etasjer i Haslevangen 14

Vi har tidligere omtalt utbyggingsplanene i Haslevangen 14 . I dag er det kontorlokaler på eiendommen som ligger mellom nybyggene i Krydderhagen og småhusbebyggelsen på Hasle.   Utbygger ønsker å rive eksisterende kontorbygg og sette opp leilighetsbygg på opptil 10 etasjer. Det ville i så tilfelle blitt et av de høyeste byggene på Løren området. […]

Read More

Vårrengjøring i gatene på Økern og Løren

Etter en meget snørik og glatt vinter har veiene blitt strødd veldig mye. Nå starter endelig vårrengjøringen av gatene i Økern og Løren-området. Her er en oversikt over når rengjøringen starter i din gate. 22.04.2018 19.00 – 07.00 Dag Hammarskjølds vei 26.04.2018 19.00 – 07.00 Haslevangen 30.04.2018 19.00 – 07.00 Ulvenveien 03.05.2018 19.00 – 07.00 Lørenfaret […]

Read More