Økern Torg blir brukt som mellomlager for modulbygg

Oslo kommune ved Boligbygg Oslo KF kjøper 70 modulbygg med ca. 110 boenheter av SiO, i første rekke for å kunne bosette flyktninger fra Ukraina. Disse plasseres nå på Økern Torg.

Økt kapasitet til flyktninger

– Vi er svært fornøyd med at vi har sikret oss disse modulbyggene som vil gjøre oss i stand til å raskt skaffe boliger til flyktninger, dersom Oslo kommune skal bosette flere enn det som lar seg gjøre i den ordinære boligmassen eller privat, sier Boligbyggs administrerende direktør, Marit J. Leganger.

Det er foreløpig ikke avklart hvor i Oslo modulbyggene vil bli plassert, da flere mulige adresser vurderes. Mest sannsynlig vil modulbyggene fordeles på to-tre ulike tomter i Oslo. Før de plasseres og tas i bruk vil kommunen følge normal prosedyre ved oppføring av bygg, med søknader og nabovarsel. I første omgang vil modulene flyttes for mellomlagring ved Økern torg, der kommunen ved Eiendoms- og byfornyelsesetaten forvalter en tomt.

Pressemelding.