Bystyret har vedtatt alternativ 2 for Økernveien 94

Bystyret vedtok 23.03.2022 å omregulere Økernveien 94, Haslevollen 1-3 og Haslevangen 13-15 fra industri til flerfunksjonelt byområde med boliger, kontorer, barnehage, kulturinstitusjon, handel, verksteder og tjenesteyting, som bl.a. lege- og treningssenter, bydelshus og forsamlingslokale. I forslaget ligger også en ny park, et torg, flere nye forbindelser og oppgradering av gatene rundt.

Vedtatt plan for Økernveien 94, Haslevollen 1-3 og Haslevangen 13-15.

I 2017 startet planene for tomten hvor det var planer å bygge opp til 20 etasjer. Planene ble endret og høydene ble tatt ned til 10 etasjer mot Økernveien. I tillegg kom et alternativ 2 som skulle sikre bedre solforhold mot parken. Bystyret anbefalte alternativ 2 og i møte 23.03.2022 ble planene vedtatt.

Si din mening.