Slik blir nye Aker Sykehus

Rivingen av blokkene i Sinsenveien er godt i gang og byggingen av det nye sykehuset på Aker er i en ny fase. Se bilder og videoer av planene her.

Du kan følge byggingen av Aker Live

Byggekamera 1

Byggekamera 2

Fakta om Nye Aker Sykehus

Bakgrunn:

Nye Aker Sykehus planlegges som et av landets største akutt- og lokalsykehus, basert på forprosjektrapporten tilgjengelig på Helse Sør-Øst sine nettsider. Denne rapporten danner grunnlaget for byggingen av det nye sykehuset, som vil ligge vegg i vegg med dagens Aker sykehus og den nye legevakten planlagt å åpne i november 2023.

Sengekapasitet:

Nye Aker og Nye Rikshospitalet vil oppleve en betydelig økning i sengekapasitet, med en økning på nesten 23% (319 senger) sammenlignet med dagens Ullevål, Aker, og Rikshospitalet. Dette inkluderer somatiske senger i døgnområder, intensivsenger, observasjonssenger, og postoperative senger. For psykisk helse og avhengighet vil det bli tilført 303 senger, inkludert 259 døgnplasser for voksenpsykiatri og avhengighet, samt 44 døgnplasser for barn og ungdom. I tillegg vil det være poliklinikker og områder dedikert til forskning og utvikling (FOU).

Fødeavdeling:

Nye Aker vil huse en egen fødeavdeling utstyrt med 11 fødestuer og 3 multifunksjonsrom for kvinner i svangerskap, fødsel, og barseltid. Det vil også være 18 nyfødtintensivsenger for å ivareta nyfødte.

Psykiatrisk behandling:

Psykiatri og avhengighetsbehandling vil få dedikerte byggspesifikasjoner på mellom en og fire etasjer. Disse områdene er designet for å være moderne, lyse, luftige, og skape trygge miljøer for både pasienter og ansatte. Uteområdene vil variere fra skjermede områder til mer åpne plasser.

Akuttmottak:

Det store akuttmottaket vil ha separate innganger for ambulanser, gående pasienter, og et spesialisert mottak for fødende. I tillegg vil det være en underjordisk transportforbindelse i kulverter mellom den nye legevakten, akuttmottaket, og andre deler av sykehuset for pasienter og ansatte. En landingsplass for helikopter med direkte heis fra taket til akuttmottaket og områder for diagnostikk og intervensjoner vil også være tilgjengelig.

Nye Aker 2031

Statlig reguleringsplan Nye Aker sykehus