Stikkord: Økernveien

OBOS trekker planforslaget

Ill. TAG Plan- og bygningsetaten varsler at de avslår å fremme et planforslag til offentlig ettersyn. Etaten har tidligere uttrykt bekymring for høy reguleringsrisiko hvis planforslaget ikke følger
Read More