OBOS trekker planforslaget

OBOS trekker planforslaget

Ill. TAG Plan- og bygningsetaten varsler at de avslår å fremme et planforslag til offentlig ettersyn. Etaten har tidligere uttrykt bekymring for høy reguleringsrisiko hvis planforslaget ikke følger overordnede føringer […]

Read More