Oppdaterte illustrasjoner for Hasle Stasjon

Oppdaterte illustrasjoner for Hasle Stasjon

Stor Oslo Eiendom og Arcasa Arkitekter har sendt inn ett oppdatert planforslag til Hasle Stasjon i Økernveien 97. Prosjektet har tidligere fått oppmerksomhet for å sette farger på stasjonen. BMW-bygget, eller Økernveien 97 som adressen er, skal transformeres til boliger. Totalt 215 leiligheter skal få plass på tomten. Det er også planlagt omtrent 1000 kvm […]

Read More
 Dette bygget kommer i Bøkkerveien 1 – 3

Dette bygget kommer i Bøkkerveien 1 – 3

På Hasle Linje er det en stor tomt som står igjen ubebygd. Det er i krysset mellom Bøkkerveien, Haslevangen og Økernveien. Det som mangler på tomten er dette næringsbygget. Illustrasjoner Beskrivelse av tiltaket Bygningen består av 3 hovedvolum. 2 lameller, bygg K1 mot vest på 7 etasjer, bygg K2C mot øst på 8 etasjer og […]

Read More
 Vårrengjøring i gatene på Økern og Løren 2021

Vårrengjøring i gatene på Økern og Løren 2021

Det er et sikkert vårtegn når løvblåserne setter i gang i bakgårdene og gatene rengjøres. Her er en oversikt over når gatene på Økern og Løren feies og vaskes. 06.04.2021 – 19:00 : 07:00 LØREN ISHALL – P-Plass Løren ishall   09.04.2021 – 07.00-19.00 ØKERNVEIEN – Økern Torgvei – Refstadveien   11.04.2021 – 19.00-07.00 ØKERN […]

Read More
 Oppdaterte illustrasjoner for Bilia-bygget

Oppdaterte illustrasjoner for Bilia-bygget

For to år siden kom de første tegningene av Økernveien 115. Plansaken går videre og nå har det kommet nye illustrasjoner av prosjektet. Det er noen mindre endringer som er gjort med fasade, farger og hvordan byggenes plasseringen mot t-banesporet skal være. I følge planene skal det bygges 550 leiligheter. Bevarer salgshallen Den gamle salgshallen […]

Read More
 Si din mening om Eikenga-prosjektet på Økern

Si din mening om Eikenga-prosjektet på Økern

Si din mening hos PBE Bonum AS og Fram eiendom ønsker å utvikle ca. 245 leiligheter i variert størrelse, og ca. 2500 m² næringsformål/tjenesteyting i Økern torgvei 1 og Økernveien 148 – 150. Forslagsstillers hovedgrep Forslagsstiller ønsker å legge til rette for et boligprosjekt med høy kvalitet og miljøambisjoner, i tillegg til noe utadrettet næring […]

Read More
 Reguleringssak for Eikenga sendt inn

Reguleringssak for Eikenga sendt inn

I krysset Økern Torgvei og Økernveien er det nå sendt inn reguleringssak og bestilling av oppstartsmøte for boliger og næring på tomten. Adressene som omfattes av prosjektet er Økern torgvei 1 og Økernveien 148 – 150. Tiltakshaver er Økern Prosjekt AS, med arkitektene Lund+Slaatto Arkitekter AS som søker. Høyder og størrelse Prosjektet får er bruksareal […]

Read More
 Kunngjøring. Oppstart av detaljregulering for Økern Sentrum

Kunngjøring. Oppstart av detaljregulering for Økern Sentrum

LÉVA URBAN DESIGN skal på vegne av Økern Sentrum involvere beboerne rundt Økern i hvordan utformingen av nye Økern Sentrum skal bli i fremtiden. Det blir flere arrangementer hvor nabolaget skal få være med å komme med sine meninger. Det er opprettet et eget nettsted for å følge prosessen, medvirk-okernsentrum.no. Først ut er et orienteringsmøte […]

Read More
 Planforslag for Økernveien 94 og Haslevollen 3

Planforslag for Økernveien 94 og Haslevollen 3

Oppdatert 24. januar 2019: Det er gjort noen endringer på planforslaget. Les siste utkast her Illustrasjoner Planforslag , endringer merket i rødt     Møller Eiendom Holding AS og Haslevollen Eiendom AS foreslår å omregulere Økernveien 94 og Haslevollen 3 m.fl. som i dag består av lager- og kontorbebyggelse og enkelte småhus. Hensikten er å […]

Read More
 Nytt boligprosjekt sentralt på Økern

Nytt boligprosjekt sentralt på Økern

Bonum skal i samarbeid med Fram Arkitekter utvikle boliger nederst i Økern Torgvei. De har nå sendt inn reguleringssak av tomten til Plan og Bygg. I følge bestillingen er det Økern Torgvei 1 og Økernveien 148 – 150 som skal rives og det skal bygges opp leilighetsbygg. Samlet areal på tomtene er 8500 kvm. De […]

Read More