Hasle/Løren får ny ishall

Hasle/Løren får ny ishall

I går kunne Omar Samy Gamal, som er byråd for kultur, idrett og frivillighet, komme med den store nyheten. Lørenhallen skal rives og det skal bygges en helt ny ishall og en utendørs kunstisbane. Byråd for kultur, idrett og frivillighet, Omar Samy Gamal Omar avslører at det er satt av penger i budsjettet for en […]

Read More
 Si din mening om planforslagene for Lørenbanen

Si din mening om planforslagene for Lørenbanen

Undervisningsbygg Oslo KF foreslår å omregulere Løren idrettspark fra samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur – fortau og friområde – turvei/ skiløype til idrettsanlegg, torg og friområde. Hensikten med forslaget er å legge til rette for ny flerbrukshall og ishall, flere utendørsbaner og at Refstadbekken kan åpnes gjennom området. Forslagsstiller fremmer to alternativ der forskjellen mellom alternativene […]

Read More
 Ny treningspark på Lørenbanen

Ny treningspark på Lørenbanen

I sommer har det kommet opp en ny aktivitetspark på Lørenbanen. Her finner du treningsapparater som kan brukes av alle. Oversikt over øvelser Treningsapparatene passer perfekt til mosjonister som er liker å trene ute. Etter en befaring ser det ut til at de unge også liker de nye apparatene. Hasle Løren skriver på sin Facebook: […]

Read More
 Oppstart hockeyskolen

Oppstart hockeyskolen

Hasle Løren arrangerer igjen skøyte og hockeyskole for alle barn i alderen 4 – 8 år. Dette er et meget godt tilbud for barn som aldri har hatt skøyter på beina til de som er litt mer erfarne. Det er egne grupper for forskjellig ferdighetsnivå. Hver torsdag, med oppstart Torsdag 4. oktober 2018 Barna vil […]

Read More
 Skøyte og Hockeyskole i Lørenhallen

Skøyte og Hockeyskole i Lørenhallen

Hasle Løren arrangerer igjen skøyte og hockeyskole for alle barn i alderen 4 – 8 år. Dette er et meget godt tilbud for barn som aldri har hatt skøyter på beina til de som er litt mer erfarne. Det er egne grupper for forskjellig ferdighetsnivå. Hver torsdag, med oppstart Torsdag 4. oktober 2018 Barna vil […]

Read More
 Planlegges for ny flerbrukshall ved Lørenbanen

Planlegges for ny flerbrukshall ved Lørenbanen

Plasthallen ved Lørenbanen var en midlertidig hall som skulle vært revet for flere år siden. Samtidig har aldri behovet for haller og idrettsanlegg vært større på Økern og Løren. Flere hundre nye barn har kommet til området det siste tiåret, men k apasiteten på treningsanleggene har ikke økt. Selv om kommunen har kjøpt en stor […]

Read More