fbpx

Østre Aker vei 25 er nå ute på offentlig ettersyn.

Skanska AS foreslår å omregulere Østre Aker vei 25 på Økern fra industri til sentrumsformål – hovedsakelig kontor og noe forretning, bevertning og tjenesteyting. Forslaget sikrer bl.a. ny gang- og sykkelvei langs Alnabanen, og utvidelse og oppgradering av bl.a. Ulvenveien og eksisterende turvei med hovedsykkelvei. Skanska AS planlegger å oppføre en bygning i maks. 18 etasjer (70 m). Plan- og bygningsetaten er positiv til forslaget, men fremmer et alternativ med lavere høyder.

Si din mening

Tidligere sak om Østre Aker vei 25

Østre Aker Vei 25 kommer for offentlig ettersyn

Meny