Si din mening om Østre Aker vei 25

Østre Aker vei 25 er nå ute på offentlig ettersyn.

Skanska AS foreslår å omregulere Østre Aker vei 25 på Økern fra industri til sentrumsformål – hovedsakelig kontor og noe forretning, bevertning og tjenesteyting. Forslaget sikrer bl.a. ny gang- og sykkelvei langs Alnabanen, og utvidelse og oppgradering av bl.a. Ulvenveien og eksisterende turvei med hovedsykkelvei. Skanska AS planlegger å oppføre en bygning i maks. 18 etasjer (70 m). Plan- og bygningsetaten er positiv til forslaget, men fremmer et alternativ med lavere høyder.

Si din mening

Tidligere sak om Østre Aker vei 25

Østre Aker Vei 25 kommer for offentlig ettersyn