Økern Sentrum ute på offentlig høring

Økern Sentrum ute på offentlig høring

Klikk her for å Si din mening. Økern Sentrum forslaget er nå ute på offentlig høring. Dette er den offentlige høringen planforslaget må igjennom før det kan behandles videre. Etter tidligere å ha fjernet badeland og kjøpesenter, så satser Økern Sentrum nå på å bygge tett og høyt på Økern. Det planlegges for flere bygg […]

Read More
 Ny plan for Østre Aker Vei 17 – 19

Ny plan for Østre Aker Vei 17 – 19

Tomten i Østre Aker vei 17-21 er en av de mest sentrale tomtene på hele Økern. Den er også bindeleddet mellom mange av de andre store utbyggingsprosjektene i området. Det er tidligere innsendt et planinitiativ med næringsbygg på planområdet. På grunn av utviklingen i området etter at naboen Økern sentrum gikk bort fra sitt kjøpesenter-prosjekt […]

Read More
 Slik skal Økern Sentrum utvikles [Video]

Slik skal Økern Sentrum utvikles [Video]

Prosjektsiden for Økern Sentrum har publisert en ny video. Her får vi et sammendrag av utviklingen på Økern de siste årene. Prosjektleder Thomas Holth forklarer hvordan de skal bygge Økern 2.0 som en helt ny bydel. Her skal de legge til rette for at man kan bo, jobbe og leve. Det vil si at de […]

Read More
 Illustrasjoner fra nytt planforslag for Økern Sentrum

Illustrasjoner fra nytt planforslag for Økern Sentrum

Økern Sentrum har nå sendt inn et nytt planforslag for deres tomter på Økern. Disse planene skal nå ut på en runde hvor de skal få tilbakemeldinger fra diverse instanser og befolkningen. Vi kan se at hvis forslaget blir godkjent vil hele Økern forandres med et aktivt bygulv og flere høyhus med leiligheter og næring. […]

Read More
 Gir ikke opp å få NRK til Økern

Gir ikke opp å få NRK til Økern

Selv om NRK sjefen har sagt at han drømmer om å flytte til Tøyen, kjemper Økern Sentrum videre for å selge inn Økern for å være stedet rikskringkasteren bør flytte til. Prosjektleder Thomas Holth sier i en kommentar på facebook-gruppen «Byutviklere»: Økern innfrir svært godt på alle kriteriene NRK har satt for flyttingen. Økern har […]

Read More
 Bevarer høyblokken på Økern

Bevarer høyblokken på Økern

Til tross for tidligere meldinger om at høyblokken er utdatert og ikke mulig å transformere har nå eierne av Økern Sentrum valgt å beholde høyblokken på Økern i sitt nyeste planforslag som de jobber med. Forslagsstiller: Økern Sentrum ANS har valgt å bevare høyblokken. Resten av senteret er paviljongstruktur som ble diskvalifisert for bevaring i […]

Read More
 Vurdering av lokk over Østre Aker Vei

Vurdering av lokk over Østre Aker Vei

I forbindelse med dialogmøtene Økern Sentrum har med Plan- og bygningsetaten har de nå kommet til tredje dialogmøte hvor de skal vurdere lokk over Økern. Det er Økern T-banestasjon, Grorudbanen og Østre Aker vei som vurderes å legges under lokk. Her er vurderingene for lokk over Østre Aker vei med informasjon fra notatet fra Økern […]

Read More
 Vurdering av lokk over Grorudbanen

Vurdering av lokk over Grorudbanen

I forbindelse med dialogmøtene Økern Sentrum har med Plan- og bygningsetaten har de nå kommet til tredje dialogmøte hvor de skal vurdere lokk over Økern. Det er Økern T-banestasjon, Grorudbanen og Østre Aker vei som vurderes å legges under lokk. Her er vurderingene for lokk over Grorudbanen med informasjon fra notatet fra Økern Sentrum til […]

Read More
 Vurdering av lokk over Økern T-banestasjon

Vurdering av lokk over Økern T-banestasjon

I forbindelse med dialogmøtene Økern Sentrum har med Plan- og bygningsetaten har de nå kommet til tredje dialogmøte hvor de skal vurdere lokk over Økern. Det er Økern T-banestasjon, Grorudbanen og Østre Aker vei som vurderes å legges under lokk. Her er vurderingene for lokk over Økern T-banestasjon med informasjon fra notatet fra Økern Sentrum […]

Read More
 Justering i planene for Økern Sentrum

Justering i planene for Økern Sentrum

Økern Sentrum er i gang med en rekke dialogmøter med offentlige etater for å legge planene for Økern Sentrum. I forbindelse med dette arbeidet er det nå kommet ut noen nye bearbeidede tegninger over området som viser noe av tankegangen til utviklerne. Det legges opp til at området rundt t-banestasjonen vil bli meget urbant og […]

Read More