PBE stiller ikke alternativ til Lørenvangen 22

Vi skrev forrige uke om det nye forslaget fra Selvaag med reduserte høyder for prosjektet i Lørenvangen 22 og Peter Møllers vei 13.

I det nye forslaget skrev arkitekten at de ikke ønsket at Plan- og bygningsetaten skulle stille eget forslag for tomten.

Arkitekten Aashild Mariussen i Spor skriver til PBE

Vi har skissert en ny løsning som vi håper svarer ut PBEs tanker om eget alternativ. Dette fremgår av vedlagt brev og illustrasjoner. Vår målsetting er ett omforent planforslag.

Om PBE finner at vi kan enes om ett felles planforslag uten å møtes er det akseptabelt, så fremt dere skriftlig bekrefter at dere ikke vil stille alternativt planforslag.
Vi understreker igjen at vi trenger forutsigbarhet før vi går i gang og bruker mer tid og ressurser på planforslaget.

Justerer høyder på bygg ved barnehage

Stiller ikke lenger alternativ på tidligere varslet grunnlag

Nå har PBE i et brev bekreftet at de ikke stillet eget forslag for tomten.

Plan- og bygningsetaten varslet alternativ til offentlig ettersyn den 11.02.2020, på grunnlag av disse tre punktene:

  • Reduksjon av høyder på bygg 1 og bygg 2, for å ivareta akseptable solforhold for barnehagen i Lørenvangen 24.
  • Barnehage innenfor planområdet sikres, med tilstrekkelig uteareal for både boligene og barnehagen.
  • Endring av deres forslag til rekkefølgebestemmelse: «Barnehageplassene kan dekkes i ny barnehage i planområdet, i nærheten av planområdet eller i eksisterende barnehager i nærområdet.» Vi vil utarbeide en rekkefølgebestemmelse som sikrer etablering av barnehage når reguleringsplanen gjennomføres.

Da høydene på bygg 1 og bygg 2 er redusert, og barnehagen er plassert innenfor planområdet, ser vi ikke lenger noe grunn til å stille med alternativ til offentlig ettersyn, da våre føringer i dialogfasen har blitt fulgt opp.

PBE trekker dermed vårt varsel om alternativt planforslag når det gjelder de tre punktene over. Vi forutsetter at det i videre arbeid sikres tilstrekkelig uteareal for både boligene og barnehagen, når BRA blir fordelt på en annen måte. Vi tar også forbehold om at det kan dukke opp andre forhold i innsendt planforslag enn det som er nevnt over, som gjør at vi må stille alternativ.

Brevet fra PBE.