Naboer protesterer mot åpning av Spireaveien mot Refstad

Naboer protesterer mot åpning av Spireaveien mot Refstad

Etter at jeg skrev om at det anbefales å åpne Spireaveien mot Liljeveien og Ribstonveien har naboene som blir berørt og Refstad vel engasjert seg. De er ikke positive til en åpning av veiene og protesterer mot åpning av veinettet. Plan- og bygningsetaten har begynt å få inn flere uttalelser fra naboene om åpningen av […]

Read More
 Spireaveien åpnes mot liljeveien og ribstonveien

Spireaveien åpnes mot liljeveien og ribstonveien

Spireaveien, Liljeveien og Ribstonveien åpnes.Asplan Viak, Ingeniør- og arkitektfirma for Infrastruktur, samt Bymiljøetaten og Eiendoms- og byfornyelsesetaten anbefaler alternativ 2. Alternativ 2 betyr at liljeveien og ribstonveien åpnes for trafikk igjen mot spireaveien. Spireaveien blir samtidig stengt mot Økern Torgvei. Med stenging av Spireaveien nord i planområdet åpnes det opp for et større sammenhengende grøntdrag (blå-grønn struktur) […]

Read More

To nye skoler på Økern Torg

Torgtomten er en stor og attraktiv tomt for kommunen. Utdanningsetaten og Plan og Bygg er i samtaler om å legge to nye skoler til tomten. Både Ungdomsskole og ny barneskole er de i gang med å planlegge på torgtomten. Det er tatt utgangspunkt i følgende foreløpige avklaring med UDE (mail av 15.12): «Det er behov […]

Read More