Refstad Skole tar form

Refstad Skole tar form

Oslo kommune bygger nye Refstad skole, på de samme tomten som den tidligere skolen lå på. Vegetasjonen som er på tomten skal bevares, skolen bygges inn i terrenget og skal […]

Read More
 Si din mening om Økern Torg

Si din mening om Økern Torg

Eiendoms- og byfornyelsesetaten foreslår å omregulere Økern Torgvei 6 m.fl. fra torg, turvei/skiløype til bolig, forretning, bevertning, skole, barnehage, grønnstruktur og tilhørende samferdselsanlegg. Hensikten med planen er å transformere planområdet […]

Read More