Refstad Skole tar form

Oslo kommune bygger nye Refstad skole, på de samme tomten som den tidligere skolen lå på.

Vegetasjonen som er på tomten skal bevares, skolen bygges inn i terrenget og skal som det første i sitt slag ha skolegård også på taket. Skolen er en fire parallells barneskole på ca 10.700 kvm fordelt på to etasjer.

Fysisk oppstart på byggeplass var sommeren 2021, og bygget skal stå ferdig til skolestart i 2024.

Video fra entreprenøren WK ved oppstarten av byggingen

Statusoppdatering fra entreprenøren WK våren 2023

 

Forsinket ett år

Målet har vært ny skole høsten 2023, men ifølge forslaget til Oslo-budsjett ble dette for ambisiøst.

– Det ble varslet om at dette var en stram framdrift. På grunn av forsinkelser i prosjektet er ferdigstillelse nå satt til skolestart 2024, skriver byrådet.

 

NRK Refstad skole forsinket

WK Entreprenør