Refstad skole skal bygges av WK

Refstad skole skal bygges av WK

Refstad skole har planlagt å åpne dørene for elevene til skolestart i 2023. Nå er kontrakten med entreprenør på plass og forhåpentligvis leverer de bedre kvalitet en forrige entreprenør. Det skapte stor oppmerksomhet da den bare 14 år gamle skolen måtte rives grunnet feilmontering. Det er WK Entreprenør som skal bygge den nye skolen for […]

Read More
 Illustrasjoner av Refstad Skole

Illustrasjoner av Refstad Skole

Asplan Viak har kommet med nye tegninger av Refstad skole. Skolen skal bygges på tomten øverst i Økern Torgvei, hvor den midlertidige skolen for Løren en gang ble bygget. Den nye skolen består av 3 bygg. Takene tas i bruk som uteoppholdsareal for å nå opp til kravene for antall kvm pèr elev. Fotballbingen til […]

Read More
 Stor mangel på barne- og ungdomsskoleplasser

Stor mangel på barne- og ungdomsskoleplasser

Flere tusen leiligheter har kommet opp på Løren, Ulven og Økern de siste årene. Den store forvandlingen av områdene vi bor i ser ut til å ha kommet brått på kommunen, for nå mangler de skoleplasser til alle barn og ungdom som har flyttet hit. Frydenberg ungdomsskole åpnet januar 2012. Etter det har skoleplasskapasiteten minket. […]

Read More
 Nytt initiativ for ungdomsskole til Løren og Refstad skole

Nytt initiativ for ungdomsskole til Løren og Refstad skole

Det er i disse dager etablert en ny aksjonsgruppe for å presse på for bygging av ny ungdomsskole på Økern. Initiativtagerne for gruppen er Christoffer Fremstad og Rene Brorstrøm med tilknytning til FAU ved Løren skole. Løren FAU har fått til en god midlertidig løsning for ungdomsskole for de elevene som går ut av Løren […]

Read More
 Planlegger å ligge under minstekravet for uteområder på nye Refstad Skole

Planlegger å ligge under minstekravet for uteområder på nye Refstad Skole

I et referat fra møte mellom Forslagsstiller: Undervisningsbygg Oslo KF , Utdanningsetaten, arkitekter, Eiendoms- og byfornyelsesetaten og Plan- og bygningsetaten kommer det frem fra utbygger at de ikke kommer til å klare å ligge på minstekravene for uteområder i skolegården for nye Refstad Skole. Fra møtereferatet: Forslagsstiller må jobbe med å finne løsninger som øker […]

Read More
 Refstad skole rives og gjenoppbygges

Refstad skole rives og gjenoppbygges

OkernLoren.no skrev i vinter om Refstad skole som FAU krevde at ble revet og bygd opp på nytt. Nå har de blitt hørt. OsloSkolen.no kom i dag med nyheten at skolen skal rives og bygges opp på nytt. Refstad skole ble stengt i juni 2018 på grunn av at det ble avdekket skader på bygningsmassen. […]

Read More