Løren skole er full

Løren skole er full

Flere kommende førsteklassinger har fått beskjed om at skolen er full. Nå får de plass på Refstad skole, som gjør at de må busses til Bredtvet mens skolen på Refstad bygges. Løren, Ulven og Økern har vært i en enorm utvikling de siste tiårene. Tusenvis av boliger har kommet opp, men skolene har ikke fulgt […]

Read More
 Ønsker å løfte frem ny ungdomsskole på Økern

Ønsker å løfte frem ny ungdomsskole på Økern

Byrådsavdeling for byutvikling har sendt et brev til Plan- og bygningsetaten, hvor de ber om prioritering av fremdriften for ny ungdomsskole på Økern. Byrådsavdelingen er kjent med at skolen i Økern Torgvei 6 allerede er prioritert i Plan- og bygningsetaten, da alle skolesaker, for å sikre tilstrekkelig skolekapasitet i kommunen, er prioritert når det gjelder […]

Read More
 Refstad skole skal bygges av WK

Refstad skole skal bygges av WK

Refstad skole har planlagt å åpne dørene for elevene til skolestart i 2023. Nå er kontrakten med entreprenør på plass og forhåpentligvis leverer de bedre kvalitet en forrige entreprenør. Det skapte stor oppmerksomhet da den bare 14 år gamle skolen måtte rives grunnet feilmontering. Det er WK Entreprenør som skal bygge den nye skolen for […]

Read More
 Illustrasjoner av Refstad Skole

Illustrasjoner av Refstad Skole

Asplan Viak har kommet med nye tegninger av Refstad skole. Skolen skal bygges på tomten øverst i Økern Torgvei, hvor den midlertidige skolen for Løren en gang ble bygget. Den nye skolen består av 3 bygg. Takene tas i bruk som uteoppholdsareal for å nå opp til kravene for antall kvm pèr elev. Fotballbingen til […]

Read More
 Stor mangel på barne- og ungdomsskoleplasser

Stor mangel på barne- og ungdomsskoleplasser

Flere tusen leiligheter har kommet opp på Løren, Ulven og Økern de siste årene. Den store forvandlingen av områdene vi bor i ser ut til å ha kommet brått på kommunen, for nå mangler de skoleplasser til alle barn og ungdom som har flyttet hit. Frydenberg ungdomsskole åpnet januar 2012. Etter det har skoleplasskapasiteten minket. […]

Read More
 Nytt initiativ for ungdomsskole til Løren og Refstad skole

Nytt initiativ for ungdomsskole til Løren og Refstad skole

Det er i disse dager etablert en ny aksjonsgruppe for å presse på for bygging av ny ungdomsskole på Økern. Initiativtagerne for gruppen er Christoffer Fremstad og Rene Brorstrøm med tilknytning til FAU ved Løren skole. Løren FAU har fått til en god midlertidig løsning for ungdomsskole for de elevene som går ut av Løren […]

Read More