Løren skole er full

Flere kommende førsteklassinger har fått beskjed om at skolen er full. Nå får de plass på Refstad skole, som gjør at de må busses til Bredtvet mens skolen på Refstad bygges.

Skolekrets for Løren skole, men stemmer ikke med realiteten.

Løren, Ulven og Økern har vært i en enorm utvikling de siste tiårene. Tusenvis av boliger har kommet opp, men skolene har ikke fulgt tempoet til boligutviklerene. Løren skole er nå full.

Mange av de nye boligområdene har kortere vei til Løren, derfor blir barn som tidligere har hatt sin naturlige plass på Løren skole nå fått beskjed om at de ikke får plass ved Løren og vil bli tildelt plass på Refstad skole. For Risløkka og Refstaf er noen veier plukket ut til å få plass på Løren, mens de fleste får plass på Refstad eller Vollebekk. Det vil si at naboer og barn som har eldre søsken på Løren får en annen skole de skal begynne på. De får også lenger vei til klassekamerater.

Hvordan rangeres søkere?

I følge Oslo Kommunes nettsider.

Hvis det er flere som søker om plass enn det er ledige plasser på skolen, må skolen prioritere hvilke elever som skal få plass. Søknadene må rangeres etter disse kriteriene:

  • avstand til skolen fra elevens bosted
  • eleven har søsken ved skolen
  • trafikk- og sikkerhetsmessige forhold
  • sosiale og/eller medisinske forhold
  • søker mener at den ønskede skolen er bedre tilpasset sitt/sine barns behov enn nærskolen
  • det er praktiske hensyn å ta; nærhet til foresattes arbeidssted, søskens barnehage eller liknende

Ny skole på Økern vil ikke hjelpe

Det planlegges en ny skole på Økern som skal etter planen ta inn elever fra skoleåret 2025. Dette er en ren ungdomsskole og vil derfor ikke gjøre situasjonen noe bedre for barneskoleelevene og kommende generasjoner som må leve med at Risløkka og Refstad blir delt mellom flere skoler. Dette er en uheldig situasjon for barna som i noen tilfeller ikke får gå på skole med søsken eller naboer. Løren skole ble utvidet med et nytt bygg i 2020, men det var nok ikke nok for å dekke behovet.

Det planlegges nå for park, ungdomsskole og rundt tusen nye boliger på Økern Torg. Burde kommunen ta ut en del av boligene her for å bygge ut Løren skole?