Ønsker å løfte frem ny ungdomsskole på Økern

Byrådsavdeling for byutvikling har sendt et brev til Plan- og bygningsetaten, hvor de ber om prioritering av fremdriften for ny ungdomsskole på Økern.

Byrådsavdelingen er kjent med at skolen i Økern Torgvei 6 allerede er prioritert i Plan- og bygningsetaten, da alle skolesaker, for å sikre tilstrekkelig skolekapasitet i kommunen, er prioritert når det gjelder fremdrift. Vi vil likevel løfte frem denne skolesaken særskilt.

Byrådsavdelingen vil her informere om at det er følgende behov knyttet til fremdriften:

  • Reguleringsvedtak i bystyret må komme senest sommeren 2023. For at dette skal være mulig må reguleringsforslaget oversendes fra PBE til BYU primo januar 2023, eller slutten av desember 2022.
  • Både Plan og bygningsetaten og Eiendoms- og byfornyelsesetaten er ansvarlige for å sikre fremdriften frem mot oversendelse for politisk behandling.

Byrådsavdelingen har funnet grunn til å tydeliggjøre denne skolesaken spesielt når det gjelder fremdrift. Det kan altså ikke aksepteres at det blir forsinkelser i arbeidet med reguleringsplanen, og særlig viktig er dette når det gjelder skoledelen av reguleringen.

Økern Torg i 2012. Her skal det komme ny ungdomsskole.

Bør holde planen

Det er gode nyheter at flere legger press på å få opp ny ungdomsskole. Skolen vil nok ikke komme opp noe raskere enn planlagt, men forhåpentligvis slipper vi forsinkelser.

Aksjonsgruppen Bygg ungdomsskole på Økern og FAU ved Løren Skole var på befaring med Byråd for byutvikling, Hanna Marcussen.

Der lover hun at reguleringsprosessen ikke skal forsinke byggingen av Økern ungdomsskole

FAU poengterte også ønske om å beholde det midlertidige badet så lenge som mulig og at Løren skole trenger tilgang på mer uteareal.

Tags: