Byggesak for Økern Skole Sendt til Plan- og Bygningsetaten

Endelig Milepæl Oppnådd.

Et spennende kapittel i utviklingen av Økerns skole- og barnehageprosjekt er nå i full gang, da L2 Arkitekter AS kunngjorde at byggesaken for prosjektet er endelig sendt inn til Plan- og Bygningsetaten. Denne nyheten markerer en betydningsfull fremgang for prosjektet, som har som mål å bli en vital del av det nye byrommet i Hovinparken på Økern.

Prosjektet, som inkluderer en U8 skole med en avdeling for tre mottaksgrupper, en flerbrukshall med en spilleflate på 25×45 meter tilpasset dans, og en åtte-avdelings barnehage, har som mål å kunne romme 840 elever, 79 lærere og 12 administrasjonsarbeidsplasser, inkludert vaktmester i skoledelen. Barnehagen vil kunne huse 144 barn og 24 ansatte.

En spennende funksjon ved prosjektet er bruken av takflater på bygg B og C som uteoppholdsareal. Dette vil utgjøre en betydelig del av utearealet og vil skape muligheter for utendørsaktiviteter for skolens elever og lokalsamfunnet. Prosjektet har som mål å være et åpent, aktivt og inkluderende anlegg i Hovinparken og blir ofte omtalt som «bygg som landskap.»

Med sendelsen av byggesaken følger også noen ferske bilder som gir en smakebit på hvordan prosjektet vil se ut. Bildene viser den arkitektoniske visjonen for prosjektet, inkludert fasadeutformingen og hvordan bygningene smelter sammen med det omkringliggende landskapet.

Prosjektet inkluderer også en flerbrukshall som er utformet i henhold til Kulturdepartementets krav for spillemidler. Dette vil gi nærliggende samfunn muligheten til å benytte hallen for ulike idretts- og kulturopplevelser.

Skolen og barnehagen er strategisk plassert i forhold til tilgjengelighet og funksjonalitet. For eksempel er de mest utadvendte funksjonene, som bibliotek og allrom, organisert rundt et «kulturtorg» i første etasje for god synlighet og tilgjengelighet. Dette vil bidra til å skape en inkluderende atmosfære og inspirere til læring og samfunnsdeltakelse.

Med byggesaken nå sendt inn, vil plan- og bygningsetaten gjennomgå og evaluere prosjektet. Dette markerer en spennende fase i utviklingen av Økern Skole, som vil bli en viktig ressurs og et samlingspunkt for samfunnet i Økern-området. Vi ser frem til å følge utviklingen av dette spennende prosjektet og se det ta form i den vakre Hovinparken.

oslo.kommune.no/slik-bygger-vi-oslo/okern-torg/

Byggesak PBE