Midlertidig bad på Økern er ferdigstilt

Midlertidig bad på Økern er ferdigstilt

Oslo kommune har bygd sitt første, midlertidige badeanlegg. Økern bad har et unikt miljø- og ombrukskonsept, og er det eneste spesialbygget i landet hvor det er satt krav til, og planlagt for demontering og ombruk senere på en annen tomt. Det midlertidige badet skal bidra til å opprettholde noe av badekapasiteten i hovedstaden mens kommunen […]

Read More
 Mening: Kommunen må bidra mer til Økern og Løren

Mening: Kommunen må bidra mer til Økern og Løren

Fakta er at det kommer snart 1800 boliger rundt Økern og Løren. Det er prosjektene Løren Botaniske, Borgen på Løren, Gregerskvartal, Selvaag tomten, Ulven T og Ulvenparken. Ser vi lenger frem, planlegges det for 1500 leiligheter i Økern Sentrum, 2500 flere leiligheter på Ulven, 1900 leiligheter rundt Bjerkebanen og 1000 leiligheter på Økern Torg. Det […]

Read More
 Padeltennis til Økern

Padeltennis til Økern

I Østre Aker vei 60 er det søkt om bruksendring fra industrihall til sportshall for padeltennis. Dette blir den andre padeltennis hallen på Økern. Tiltaket Bakgrunnen for søknaden er at det ønskes en bruksendring fra reguleringsplanens formål industri/lager/kontor til sportsfasiliteter, konkret: en sportshall for utøvelse av Padeltennis. På Østre Akers vei 60A, har det etter […]

Read More
 Bymiljøetaten ønsker fotballbane på Bjerkebanen

Bymiljøetaten ønsker fotballbane på Bjerkebanen

Bjerke travbane skal kutte ut mye av trav og stallvirksomheten sin for å bygge ut hele området til Bjerke travbane. Det blir mange boliger og en stor økning av barnefamilier i følge kommunen. Bymiljøetaten har kommet med et innspill til planleggingen av området og veiledende plan for offetlige rom (VPOR). De ønsker at det legges […]

Read More
 Si din mening om planforslagene for Lørenbanen

Si din mening om planforslagene for Lørenbanen

Undervisningsbygg Oslo KF foreslår å omregulere Løren idrettspark fra samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur – fortau og friområde – turvei/ skiløype til idrettsanlegg, torg og friområde. Hensikten med forslaget er å legge til rette for ny flerbrukshall og ishall, flere utendørsbaner og at Refstadbekken kan åpnes gjennom området. Forslagsstiller fremmer to alternativ der forskjellen mellom alternativene […]

Read More
 Oppstart hockeyskolen

Oppstart hockeyskolen

Hasle Løren arrangerer igjen skøyte og hockeyskole for alle barn i alderen 4 – 8 år. Dette er et meget godt tilbud for barn som aldri har hatt skøyter på beina til de som er litt mer erfarne. Det er egne grupper for forskjellig ferdighetsnivå. Hver torsdag, med oppstart Torsdag 4. oktober 2018 Barna vil […]

Read More
 Skøyte og Hockeyskole i Lørenhallen

Skøyte og Hockeyskole i Lørenhallen

Hasle Løren arrangerer igjen skøyte og hockeyskole for alle barn i alderen 4 – 8 år. Dette er et meget godt tilbud for barn som aldri har hatt skøyter på beina til de som er litt mer erfarne. Det er egne grupper for forskjellig ferdighetsnivå. Hver torsdag, med oppstart Torsdag 4. oktober 2018 Barna vil […]

Read More
 Planlegges for ny flerbrukshall ved Lørenbanen

Planlegges for ny flerbrukshall ved Lørenbanen

Plasthallen ved Lørenbanen var en midlertidig hall som skulle vært revet for flere år siden. Samtidig har aldri behovet for haller og idrettsanlegg vært større på Økern og Løren. Flere hundre nye barn har kommet til området det siste tiåret, men k apasiteten på treningsanleggene har ikke økt. Selv om kommunen har kjøpt en stor […]

Read More
 Flerbrukshallen i Sinsenveien henger i en tynn tråd

Flerbrukshallen i Sinsenveien henger i en tynn tråd

I krysset mellom Sinsenveien og Lørenveien var det planlagt av utbygger å bygge flerbrukshall under jorden og boligblokker over. Dette ser ut til å utgå da Plan og bygg ikke kan støtte 9 etasjers bygg like ved kirken. Plan og bygg ønsker å senke til 6 etasjer. Utbygger mener prosjektet ikke vil være lønnsomt med […]

Read More