Ny fotballbane på Løren: Mulighetene og utfordringene

Mulige tomter for ny fotballbane?

Byråd for kultur og næring i Oslo, Anita Lervik North (H), har lovet at det er satt av midler til å bygge en ny fotballbane for Løren. De har identifisert syv konkrete forslag, men de nøyaktige plasseringene er foreløpig ukjent. I denne posten vil vi utforske de potensielle tomtene i området som kan huse en fullstendig 11er bane, og diskutere fordelene og utfordringene ved hver av disse.

1. Utvide Lørenbanen

En av de mest opplagte mulighetene er å utvide den eksisterende Lørenbanen. Planene inkluderer riving av den nåværende ishallen, med forslag om å bygge en ny ishall på Økern Torg. Hvis dette skjer, vil plassen der dagens ishall ligger kunne omdisponeres til en ny 11er fotballbane. Dette alternativet vil være praktisk for lokalsamfunnet, men krever en vellykket flytting av ishallen til Økern Torg.

2. Økern Torg

En annen mulighet er å bruke området ved siden av den nye Økern Ungdomsskole og barnehagen, hvor det er plass til flere fotballbaner. Selv om dette området for øyeblikket er satt av til boliger, kunne det vært vurdert å prioritere idrettsanlegg her. Dette ville gi en god sportslig infrastruktur til det voksende nabolaget rundt Økern, men kan møte motstand fra de som ønsker flere boliger i området.

3. Bjerkebanen

På oversiden av treningsbanen til Bjerke er det en grusplass som også er satt av til boliger, men som har akkurat nok plass til en fotballbane. Dette alternativet er attraktivt fordi det allerede er et idrettsområde, noe som kan gjøre det lettere å få godkjenning. Ulempen er at denne plassen er begrenset og kanskje ikke gir nok rom for fremtidig ekspansjon eller tilleggsfasiliteter.

4. Lørenveien

I Lørenveien bygges det en flerbrukshall, og på tomten øst for denne ligger noen gamle kontorlokaler. Her er det akkurat mulig å presse inn en fotballbane. Dette kunne være en ideell plassering på grunn av nærheten til andre idrettsanlegg, men området må først frigjøres fra de eksisterende bygningene, noe som kan være en utfordrende og kostbar prosess.

Konklusjon

Det er tydelig at det er flere muligheter for å bygge en ny fotballbane på Løren, hver med sine egne fordeler og utfordringer. Uansett hvilken løsning som velges, er det viktig å ta hensyn til behovene til både idrettsutøvere og lokalbefolkningen. Vi ser frem til å høre mer fra byrådet om de syv konkrete forslagene og håper på en løsning som vil styrke det sportslige miljøet i Løren og nærområdene.