Oslo kommune bygger vekk barnas oppvekst på Økern, Refstad og Løren

Kommunen glemmer idrettsanlegg når de tillater tusenvis av nye leiligheter på Økern, Refstad og Løren. Vi i Hasle-Lørens idrettslag aksjonerer tirsdag 14. juni klokka 18.00 for en bedre oppvekst for barn og ungdom. 

Vi mobiliserer våre medlemmer for å tvinge politikerne i bydelen, i byrådet og i bystyret til å satse på idrettsanlegg i vårt område. Vi håper alle klubbens medlemmer – barn, ungdom og foreldre  – møter opp på Lørenbanen 14. juni for å vise at vi står samlet bak kravet.

Plan- og bygningsetaten anslår at Hovinbyen vil øke antall innbyggere fra 40 000 til 100 000 fram til 2030. Det er like mange som bor i Drammen. Det bygges tusenvis av leiligheter, men det er ikke planlagt en eneste fotballbane på Økern, Refstad og Løren. Vi må takke nei til barn som vil spille fotball og håndball hos oss. Vi trenger flere fotballbaner, ny håndballhall og ishockeyhall. Og vi trenger det nå, ikke når barna har blitt voksne.

Hasle-Løren idrettslag ber kommunen om arenaer som bidrar til vennskap og trygghet for barn og unge. Ikke bare for de som driver aktivt med idrett, men alle barn og unge som trenger et sted å være.

Status for idrettsanlegg for Hasle-Løren

  • På Økern skulle det nå stått en skole, en flerbrukshall, en barnehage, en park og leilighetsbygg. Ikke noe av dette er klart.
  • Det skal bygges 1000 leiligheter på Økern Torg. Men det er ikke planlagt for en eneste ballbinge, ingen basketbane eller håndballbane.
  • Flerbrukshallen i Løren Idrettspark skulle stått ferdig i 2018, den er utsatt til 2026. Tidligst. Reguleringen er ikke ferdig.
  • Det er planlagt en flerbrukshall tilknyttet den nye ungdomsskolen som skal bygges på Økern Torg. Men området er fortsatt ikke ferdigregulert.
  • Den gamle ishallen til Hasle-Løren-Løren skal rives og bygges opp igjen. Men kommunen vil ikke sette opp en midlertidig hall. Dette setter Hasle-Løren ishockey eksistens i fare.

Vi håper derfor å se deg på Lørenbanen tirsdag 14. juni klokka 18.00

Hilsen Viggo Anthonsen, leder av Halse-Løren idrettslag