Jordanbygget rives

Nå har rivingen av jordanbygget startet. Jordan etablerte seg på Løren i 1933 sammen med mer industri som vokste opp på Løren i løpet av 30-tallet.

Byantikvaren mente at bygget med den ikoniske murlogoen til Jordan skulle bevares, men nå rives bygget. Logoen skal bygges opp igjen på prosjektet.

Jordan på Løren Foto: https://www.geocaching.com/

Nå skal OBOS og Veidekke bygge prosjektet Løren Botaniske på tomten. De har allerede startet salget av leilighetene i de to første blokkene som forventes å stå ferdig våren 2022.

Byggesaken for de to første husene.

Sak for riving av eksisterende bygg.

Sak for opparbeidelse av gårdsrom B.

Starter med to av syv blokker på Jordankvartalet