Starter med to av syv blokker på Jordankvartalet

Nå er rammesøknaden for Jordankvartalet sendt inn til Plan og bygningsetaten.

Det er OBOS som eier Peter Møllers vei 8 – 14. Planene er tegnet av TAG arkitekter.

Den første rammesøknaden som er sendt inn gjelder kun for to av de syv bygningene som skal bygges på tomten. Det er også sendt inn søknad om å rive all bygningsmasse som står på tomten i dag. Det innebærer at veggen med Jordanlogoen også fjernes men gjennoppbygges senere.

Situasjonsplan Peter Møllers vei 8 – 14. De rødmerkede byggene skal bygges i første trinn. Kart: TAG

Innebygd park

Det ser ut til at den nye parken «Lille Løren park», som skal ligge mellom Jordankvartalet, Lørenplatået og de nye prosjektene i Sinsenveien, blir innebygd mellom flere store bygninger. Dette innebærer at det vil være mye skygge i parken, spesielt på vinteren, våren og høsten når solen ikke står like høyt på himmelen som nå. Det skal også bygges barnehager i nærhet til parken.

Det er synd parken vil få så stor skyggelegging. Noen av kvalitetene ved Lørenparken er at den har mye sol grunnet bygningene som er på sør og vestsiden av parken er mye lavere enn det det vil bli i denne nye parken.

Lille Løren park er markert i grønt midt i kartet.

Les mer om prosjektet «Jordankvartalet» her

Jordankvartalet på Løren skal bli boliger