Les Byantikvarens uttalelse om Jordankvartalet på Løren

OkernLoren.no har tidligere skrevet om Jordankvartalet som Lørenvangen Utvikling AS ønsker å utvikle til nye boliger her.

Nå har byantikvaren kommet med sin uttalelse til planforslaget. Det er tre industribygninger på tomten, men det er Jordan Børste og Penselfabrikk som er satt på gul liste av Byantikvaren. Dette ble gjort i forbindelse med kommunens arbeid med Veiledende Plan for Offentlige Rom (VPOR) for Økern og Løren. Jordan etablerte seg på Løren i 1933 sammen med mer industri som vokste opp på Løren i løpet av 30-tallet. Byantikvaren mener Børstefabrikken og spesielt verksmester boligen er verneverdige og bør bevares. Anlegget er tegnet av arkitekt Arvid Sundby. Sundby var leder av NSBs arkitektkontor i 25 år og var en anerkjent arkitekt.

Fraråder planforslaget

Byantikvaren er opptatt av at industrihistorien til Løren blir bevart og er kritisk til planene med å rive byggene med å gjenoppbygge Jordan-logoen i mur. Dette mener byantikvaren ikke kan kalles bevaring. Forslaget blir derfor frarådet og det anbefales at bygningene bevares og heller brukes til bolig eller barnehage.

Det er også verdt å nevne at flere fra lokalbefolkningen har sendt inn sine uttalelser til planforslaget. Mange er bekymret over høydene og at et kulturminne blir fjernet (Jordan-logoen).

Bilde fra TAG arkitekter.

Hele uttalelsen kan du lese her.