Endrer planene totalt for Økern Sentrum

Steen & Strøm og Storebrand har revet de gamle tegningene og ønsker å starte helt på nytt i utviklingen av nye Økern Sentrum. De fjerner senter og badeland for å erstatte med bolig, næring og hotell.

Nye Økernsentrum illustrasjon. Illustrasjon A-LAB fra okernsentrum.no

Vil ikke bygge kjøpesenter og badeland

Kjøpesenteret og badeland er helt fjernet fra de nye planene. Steen & Strøm og Storebrand ønsker å bygge kvartalsstruktur på Økern med handelsgater. Første etasje i blokkene blir for butikker og kafeer. Hotell og kontorer har de satt av plass til, men badelandet er helt fjernet fra de nye planene.

Det er mulig badelandet ble en for stor forpliktelse for eierne og de har nå tenkt kreativt og legger miljø på bordet som et av trumfkortene for å få droppe badeland. De vil heller bygge leiligheter og næringslokaler. Begrunnelsen for at planene er så drastisk endret er i følge nettsiden til Økern Sentrum at de ønsker å tenke på miljø, bærekraft og sosial byutvikling. Det kan være «butikkdøden» også har skremt eierne fra å bygge et stort kjøpesenter. Badelandet har vært et rekkefølgekrav for at Økernsenteret kunne få åpne igjen. Nå blir det spennende å se hva Plan- og bygningsetaten har å si til de nye planene.

 

I en av sakene som ligger hos PBE har Steen & Strøm og PBE hatt møte om endring av planene. I referatet skriver Plan- og bygningsetaten at de er positiv til initiativet. Det er flere pågående planarbeid i området, og anledning for å se på Økern på nytt i et større perspektiv er tilstede. Planarbeidet vil utløse krav om konsekvensutredning med planprogram, og dersom konfliktnivået i planforslaget minimeres,skal de viktigste avklaringene kunne være på plass før gitt rammetillatelse utløper. Folkebad – Den planlagte utvidelsen av Tøyenbadet kompenserer ikke for det generelle behov Oslo har for badeanlegg, både kommunale og private, og av ulik størrelse og karakter.

[yop_poll id=1]

Illustrasjon fra A-LAB okernsentrum.no
Illustrasjon fra A-LAB okernsentrum.no

Fra Økern Sentrumshjemmeside:

Veien videre

Økern Sentrum har nå søkt Plan- og Bygningsetaten om anmodning oppstartsmøte.

– Nå vil vi legge frem de oppdaterte planene for Plan- og bygningsetaten og politikerne. Holth legger vekt på at prosjektet vil ha med naboer på å skape et bysentrum tilpasset deres behov. Med nyskapende byutvikling og en inkluderende medvirkningsprosess vil det bygges et bysentrum i dialog med de som bor i og brenner for Økern, de som forvalter hele Oslos behov og ønsker for området og med fagmiljøer som brenner for å skape bærekraftige og levende urbanitet.

– Steen & Strøm og Storebrand ønsker å endre planene for Økern i tråd med Oslos plan om å bli en grønnere, varmere og mer nyskapende by, i henhold til gjeldende kommuneplaner inkludert «Oslo – vår by, vår framtid» vedtatt i Januar 2019.

Økern skal endres fra dagens industriområde til et urbant, bærekraftig og levende bysentrum med torg, parker og gode møteplasser. Det eksisterende kollektivknutepunktet skal forsterkes slik at det etableres et bysentrum som binder sammen et av de viktigste og mest ambisiøse byutviklingsprosjektene i Oslo.

Reguleringsforslaget skal definere en hensiktsmessig kombinasjon av sentrumsformål som næring, boliger, handel, kultur, underholdning og aktivitet, for eksempel, samt en byromsstrategi som har betydning for lokal identitet, bærekraft, tilgjengelighet og byliv.

Med sin nærhet til det som blir et av landets største kollektivknutepunkter vil forslaget også være en av de aller viktigste bidragsyterne til å realisere målene i kommuneplanen og i byutviklingsavtalen mellom Staten, fylkeskommunen og Oslo kommune.

Les mer om de nye planene på OkernSentrum.no

Økernsentrum Aktivitetsplassen. Illustrasjon A-LAB fra okernsentrum.no
Økernsentrum i dag. Illustrasjon A-LAB fra okernsentrum.no
Nye Økernsentrum. Illustrasjon A-LAB fra okernsentrum.no