OBOS vil bygge leiligheter langs Østre Aker Vei 24

Mellom Biltilsynet på Risløkka og Lånekassens kontorer på Økern er det en stor tomt som Ulven AS eier. Ulven AS er et selskap eid av OBOS. På denne tomten er det i dag næring og industrilokaler. Nå vil OBOS bygge leiligheter på opptil 10 etasjer i Østre Aker vei 24. De ønsker å få omregulert tomten til blandet formål bolig og kunnskapsintesiv næring, med hovedvekt på bolig.

Oversiktsbilde. I rødt er tomten til OBOS, Østre Aker vei 24. Foto: Google Maps

Det er foreløpig kun innkalt til et oppstartsmøte fra arkitektene i Arcasa som tegner prosjektet. I dokumentene som er sendt inn til Plan og Bygg er det noen illustrasjoner av planene for tomten.

Ill. Arcasa Arkitekter
Ill. Arcasa Arkitekter

Høyder

De høyeste bygningene er tegnet inn mot Østre Aker vei og noe lavere mot t-banensporene. På andre siden av t-banesporet er en turvei og boliger på Risløkka, som vil merke prosjektet mest.

Ill. Arcasa Arkitekter

Utnyttelse

Tomteutnyttelse: % BRA = 175 – 200 %
Feltutnyttelse: % BRA = 230 – 300 %

Plan og Bygg Anbefaler at plansaken stilles i bero

Det er mulig Østre Aker vei blir nedgradert til en lokalvei med lavere fart og flere avkjøringer. På bakgrunn av dette ønsker Plan og bygg at det settes i gang en mulighetsstudie for forslaget med å nedgradere veien. Mulighetsstudie skal også se på byggehøyder langs Østre Aker vei. Inntil de nødvendige avklaringene er på plass vil PBE at planene for Østre Aker vei 24 holdes på vent.

For å få fart på sakene foreslår OBOS følgende:

  • Arcasa engasjeres av Ulven AS til å gjennomføre studien
  • Det opprettes dialog med Statens veivesen for avklaring og konkretisering av krav til en slik utredning som avstemmes med Plan- og bygningsetaten.
  • Studien utarbeides slik at den er dekkende for alle tomter langs Østre Aker vei.

Dette er planer fra sommeren 2017 og saken har stått i bero siden den gang.

I Veiledende Plan for Offenlige Rom, for Haraldrud, er Østre Aker vei kommentert med at det foreslås å bygge om gaten til en aveny, fartsgrensen reduseres til 50 km/t, det åpnes ny tverrforbindelser, plantes trer og det blir sykkelvei i begge retninger.

Et alternativ er å bygge tunnel mellom Brobekkveien og Økern.