Illustrasjoner av Refstad Skole

Asplan Viak har kommet med nye tegninger av Refstad skole. Skolen skal bygges på tomten øverst i Økern Torgvei, hvor den midlertidige skolen for Løren en gang ble bygget.

Den nye skolen består av 3 bygg. Takene tas i bruk som uteoppholdsareal for å nå opp til kravene for antall kvm pèr elev. Fotballbingen til skolen blir fjernet.

I forhåndskonferansen ble det blant annet tatt opp at det er mangler i forhold til dagslys i noen rom.

Refstad Skole. Ill. Asplan Viak
Refstad Skole. Ill. Asplan Viak
Refstad Skole. Ill. Asplan Viak

Gruppen Refstad Skoles Venner la ut bildene.