Uttalelsene til Sinsenveien 51 – 55

Høringsfristen for Sinsenveien 51 – 55 utgikk 24. september. Det har kommet inn 18 uttalelser fra private, offentlige etater og eiendomsutviklere. Jeg har tidligere skrevet om planforslaget som var en mur mot Refstad og Plan og bygg sitt eget forslag.

Skanska sitt opprinnelige forslag var på opptil ti etasjer og utnyttelsen av tomten var meget høy. PBE høvlet ned etasjene på forslaget til Skanska og stilte med eget forslag med lavere høyder på byggene, spesielt mot Sinsenveien.

Utbygger sin uttalelse

I Skanska sin uttalelse skriver de at alternativ 2 fra PBE vil tomteutnyttelsen være omtrent 20 % mindre enn i Skanska sitt forslag. De er meget negative til at PBE kutter i høydene og skriver at med alternativ 2 vil Oslo miste 79 leiligheter med sentral beliggenhet nær kollektivtransport. De mener også de oppfyller minimumskravene til solfylte arealer og at det burde være godt nok for å få bygge høyt.

Skanska truer også med at de må få bygge høyere enn PBE sitt forslag for at økonomien i prosjektet skal være god.

Det vil også være nødvendig med en høyere utnyttelse for at Skanska skal kunne finne det økonomisk gjennomførbart å realisere transformasjonen.

Skanska viser også til naboprosjektet til Selvaag hvor det er sendt inn forslag om 4 – 8 etasjer mot Sinsenveien. Her viser de til et dialogmøte hvor det oppfattes at PBE samtykker til disse høydene. Dette prosjektet et ute for offentlig høring nå med høringsfrist 22.10.2018 så det er ikke bestemt hvor høyt dette prosjektet skal få bygge. Dette argumentet mener jeg derfor ikke kan brukes.

Her kan du si din mening om naboprosjektet til Selvaag.

Rema leier for 15 år

I Skanska sin uttalelse skriver de også litt om Rema som skal drive butikk der hvor Coop Prix tidligere hadde butikk.

Grunneier for hjørnetomten, Tormod Skogstad, har kontrakt med Rema om dagligvarebutikk i dagens bygning med en bindingstid på 15 år. En evt. ny dagligvarebutikk til erstatning for dagens Rema-butikk bør helst være på ca. 700 m2 og minimum 500 m2 for å øke muligheten for en tidligere utbygging for denne eiendommen.

 

Personlig ønsker jeg at Skanska utvikler denne tomten, men de bør vurdere høyder opp mot eneboligområdet i Sinsenhageby. Materiale og fargebruk kan også varieres mer enn det som er på plantegningene. Det er positivt med en ny lokalpark mellom blokkene. Her bør alle prosjektene som bygger i nærheten til parken bidra til å bygge en spennende park for aktivitet og kreativitet.

Les alle uttalelse på saken her.