Pådriver-workshop om forsøpling i Hovinbyen

Pådriver-workshop om forsøpling i Hovinbyen

Hovinbyen er sterkt preget av å ha vært et industriområde. Siden vi nå er under transformasjon til å bli et byområde med grønt fokus er Pådrivsenteret i gang med flere spennende workshops for å få Hovinbyen til å bli ett grønt byområde. Ett av tiltakene er å rydde opp og forminske forsøpling. Pådriv jobber for å […]

Read More
 Pådrivsenter for bærekraftig utvikling i Hovinbyen

Pådrivsenter for bærekraftig utvikling i Hovinbyen

Pådriv er et nettverk – en samfunnsdugnad – som jobber for bærekraftig utvikling i Hovinbyen. Med bærekraftig mener vi en byutvikling som er inkluderende, grønn og lønnsom. Pådriv ønsker å bidra til et samfunn hvor det er plass til alle, og hvor det er godt å leve og virke. Pådriv er åpent for personer og […]

Read More
 Konferanse: Hovinbyen in the Making

Konferanse: Hovinbyen in the Making

Plan og bygg arrangerer konferansen «Hovinbyen in the Making». 14. – 15. oktober i Oxer Tårnet kan du være med på konferanse om fremtiden til Hovinbyen.   En internasjonal to-dagers konferanse om urban transformasjon. På denne konferansen stilles følgende spørsmål: Hva kan vi lære av det som allerede er gjort i Hovinbyen og tilsvarende områder […]

Read More
 Forslagene til Den grønne ringen

Forslagene til Den grønne ringen

Du har kanskje sett på stasjonen til Løren T-bane at det har kommet opp plankart og tegninger for Den grønne ringen. Det er tre arkitektkontor som har jobbet med å planlegge for en stor turvei som skal gå gjennom Hovinbyen. Den grønne ringen er en 6,5 kilometer lang turvei med parker, bekker og flere elementer. […]

Read More

Høring om «Den grønne ringen» i Hovinbyen

Den grønne ringen er en planlagt gang- og sykkelforbindelse på rundt 6,5 km i hjertet av Hovinbyen. Den går gjennom utviklingsområdene på Løren, Økern, Haraldrud, Ulven og Hasle, samt eksisterende grøntområder på Valle Hovin, Østre Aker kirkegård og Risløkka. Mange av disse stedene kan det være vanskelig å komme til i dag, og Den grønne ringen skal bidra til å binde områdene bedre sammen med hverandre og gjøre eksisterende og nye grøntområder lett tilgjengelig

Read More