Stort engasjement for Økern Torg

Stort engasjement for Økern Torg

Det er stort engasjement for plansaken til Økern Torg. Nesten 100 personer har kommet med sin tilbakemelding til saken. Vil ha mer park En stor del av innleggene så langt går på at de fleste vil ha større parkområder. Kommunen har en unik mulighet til å gi noe tilbake til befolkningen nå som de har […]

Read More
 Informasjonsmøte om reguleringsplanforslag for Økern torg

Informasjonsmøte om reguleringsplanforslag for Økern torg

Eiendoms- og byfornyelsesetaten (EBY) arrangerer i dag et informasjonsmøte på nettet om planene for Økern Torg. Reguleringsplanforslag for Økern torg er på høring frem til 13. september. Torsdag 12. august kl. 18.00-20.00 informerer EBY reguleringsplanforslaget i et digitalt møte. Har du spørsmål kan du stille disse i kommentarfeltet og vi vil besvare dem mens dette […]

Read More
 Kartlegging og verdsetting av friluftsområder på Økern og Løren

Kartlegging og verdsetting av friluftsområder på Økern og Løren

Oslo kommune deltar i et nasjonalt prosjekt for å kartlegge og verdsette friluftslivsområdene i kommunen. Hovedmålet med prosjektet er å få kunnskap om viktige friluftslivsområder. OBS! Fristen for innspill er i morgen. Sjekk kartet her for oversikt over Økern og Løren. Kartleggingsarbeidet i Oslo er utført av Bymiljøetaten med prosjektbistand fra Plan- og bygningsetaten, Oslo […]

Read More
 Økern Portal skal være der for nærmiljøet

Økern Portal skal være der for nærmiljøet

Richard Groven er eiendomssjef i Oslo Pensjonsforsikring som er eier av Økern Portal. I et intervju med Estate Nyheter lover han at takterrassen blir offentlig tilgjengelig. Det skal også de ni spisestedene og parken bak bygget bli. Dette vil bli et kjempe tilskudd til Økern og Løren som område. I intervjuet forklarer Groven at visjonen […]

Read More
 Ny parkourpark på Løren

Ny parkourpark på Løren

Skanka skriver på sin blogg for Parallell at bygget nå er overlevert til byggherre. Hei! Prosjektet Parallell i Lørenveien 73 er nå overlevert fra Skanska entreprenør til byggherre. I den anledning vil jeg takke for et godt samarbeid med våre naboer og prosjektet setter stor pris på behjelpeligheten som er vist fra samtlige. Uten et godt […]

Read More
 Nye illustrasjoner av Økern Torg

Nye illustrasjoner av Økern Torg

Arbeidet med den gamle Bama-tomten, eller Økern Torg, går videre. Nå har arkitektene i GHILARDI+HELLSTEN ARKITEKTER AS sendt ut et planforslag med nye illustrasjoner. Formål Planforslaget sikrer at området reguleres hovedsakelig til boligformål, kombinert bebyggelser, bydelspark, samt legge til rette for skole og barnehage med tilhørende infrastruktur. Park/turvei Det skal opparbeides 20daa friområdet Hovinparken der […]

Read More
 Forslagene til Den grønne ringen

Forslagene til Den grønne ringen

Du har kanskje sett på stasjonen til Løren T-bane at det har kommet opp plankart og tegninger for Den grønne ringen. Det er tre arkitektkontor som har jobbet med å planlegge for en stor turvei som skal gå gjennom Hovinbyen. Den grønne ringen er en 6,5 kilometer lang turvei med parker, bekker og flere elementer. […]

Read More
 Kvalitetene til Løren som ny bydel

Kvalitetene til Løren som ny bydel

De siste tomtene er snart solgt. Kranene ruver over landskapet for å løfte stål- og betongelementene sammen som legoklosser. Lørenområdet har på kort tid forandret seg fra en vei som var kjent for Coop OBS! sitt stormarked til å bli en boligby med kvartaler og egen t-banestasjon. Området står ikke ferdig, men hva vil vi […]

Read More

Høring om «Den grønne ringen» i Hovinbyen

Den grønne ringen er en planlagt gang- og sykkelforbindelse på rundt 6,5 km i hjertet av Hovinbyen. Den går gjennom utviklingsområdene på Løren, Økern, Haraldrud, Ulven og Hasle, samt eksisterende grøntområder på Valle Hovin, Østre Aker kirkegård og Risløkka. Mange av disse stedene kan det være vanskelig å komme til i dag, og Den grønne ringen skal bidra til å binde områdene bedre sammen med hverandre og gjøre eksisterende og nye grøntområder lett tilgjengelig

Read More