Si din mening om Sinsenveien 45 – 49 prosjektet

For et par uker siden var det åpent for at offentligheten kunne si sin mening om Sinsenveien 51 – 55. Nå er naboprosjektet i Sinsenveien 45 – 49 også ute for innspill fra naboer og interessenter.

Mener du høydene er for lave eller høye? Parken blir ikke godt ivaretatt? Solforholdene blir dårlige for boligene og parken? Barnehagen for liten eller stor? Da har du muligheten til å komme med innspill for å påvirke planarbeidet.

Si din mening om prosjektet her. PBE har også lagt ut en rekke dokumenter.

Prosjektet heter Sinsenhagen. Les hele planforslaget her.

Planforslaget

Planforslaget ligger like innenfor Ring 3 mellom Sinsen og Økern. Planforslaget åpner for å erstatte eksisterende næringsbebyggelse med boligbebyggelse i en kvartalsstruktur. Byggene foreslås med varierende høyde fra 4-8 etasjer og en utnyttelse på 31.500 m2 BRA. Det åpnes for utadrettet virksomhet ut mot Sinsenveien og det skal etableres en 4 avdelings barnehage øst. I planforslaget reguleres deler av fremtidige «Lille Løren park» og gatetun i Børsteveien, som skal opparbeides i forbindelse med utbyggingen. Forslaget tar høyde for at Sinsenveien skal omreguleres og oppgraderes med et tverrsnitt på 17,1 meter. Gangvei langs Sinsenveien foreslås opparbeidet.

Illustrasjon: HRTB Arkitekter

Bolig, barnehage og noe næring

Forslaget innebærer 7 boligbygg, barnehage og næring på bakkeplan mot Sinsenveien. Barnehagen blir en 4 avdelings barnehage i to etasjer.

Illustrasjoner av Sinsenhagen