Jordankvartalet på Løren skal bli boliger

Peter Møllers vei 8-14 er en 17 mål stor tomt. I dag ligger Jordanbygget på tomten som har hatt lang historie som tannbørstefabrikk. Børsteveien har fått sitt navn etter inspirasjon fra tannbørstefabrikken. Fabrikken åpnet i 1933 som den første tannbørstefabrikken i Norge.

Helikopterfoto av Løren for OBOS.
Foto: nyebilder.no

Fra industri til boliger og park

Lørenvangen Utvikling AS har levert forslag til Plan og Bygg om å regulere om tomten fra industri til boliger. Dette er i tråd med VPOR for Økern og Løren. I forslaget er høydene over hva som er anbefalt for området. Det er ønske å bygge mellom 7 – 9 etasjer. Det er planlagt en barnehage og en del av Lille Løren Park ligger regulert inn på tomten som utbygger må bygge. Parken ligger også på tomten til Coop Prix planen som jeg har skrevet om tidligere her.

Byantikvaren har fremmet ønske om å sette Jordanbygget på gul liste og frede bygget. Utbygger ønsker å rive byggene som er på tomta i dag. Det kan være at Jordanlogoen i muren bygges opp igjen et annet sted på de nye byggene.

Jordan på Løren Foto: geocaching.com

Blir det for tett?

Plan for Jordankvartalet

Personlig mener jeg prosjektet blir for trangt. Det kunne vært stort gårdsrom med tilknytning til parken, men nå deles det opp i tre mindre uteområder som ikke er egnet til mye utendørsaktivitet. Hva om utbygger fjernet A1 og B2 bygget? Tenk hvor stort og flott område beboerne hadde fått og kose seg på. Felles takterrasser er også er tegn på at det er for lite uteområder med nok sol til å dekke kravene.

Si din mening

Forslaget er for øyeblikket ute på høring og det betyr at alle kan komme med sine meninger om forslaget til plan og byggningsetaten.

Send inn din mening og les mer her: http://innsyn.pbe.oslo.kommune.no/sidinmening/main.asp?idnr=2017045750

Se bilder fra arkitektene i TAG