Spireaveien åpnes mot liljeveien og ribstonveien

Spireaveien, Liljeveien og Ribstonveien åpnes.Asplan Viak, Ingeniør- og arkitektfirma for Infrastruktur, samt Bymiljøetaten og Eiendoms- og byfornyelsesetaten anbefaler alternativ 2.

Alternativ 2 betyr at liljeveien og ribstonveien åpnes for trafikk igjen mot spireaveien. Spireaveien blir samtidig stengt mot Økern Torgvei.

Med stenging av Spireaveien nord i planområdet åpnes det opp for et større sammenhengende grøntdrag (blå-grønn struktur) i nord -syd retningen i området. Tiltakshaver mener det er naturlig at skoleanlegg og barnehager legges i tilknytning til dette både med hensyn på sambruk, offentlig tilgjengelighet og trafikksikkerhet.

Positive sider ved alternativ 2

  • Økt fleksibilitet kjøremønster
  • Henting/levering i barnehagen kan kanskje gjøres uten behov for å snu/rygge (avhengig av løsning for korttidsparkering)

Negative sider ved alternativ 2

  • Mer trafikk innerst/gjennomgangstrafikk i Ribstonveien og Liljeveien
  • Økt trafikk/gjennomgangstrafikk foran barnehagen

Les mer om de andre alternativene i møtereferatet.