Reviderer planene for Økern Sentrum

At planene på Økern blir endret er vi ganske godt vandt med nå. For å svare på innsigelser fra Bane NOR, Statens Vegvesen og Statsforvalteren har Økern Sentrum endret planene igjen.

Steen & Strøm har nylig hatt ett statusmøte med Plan- og bygningsetaten. I møte presenterte de en rekke endringer til planene på Økern.

Antall kvadratmeter satt av til bolig er satt ned fra 152 100 til 115 720.

Hadde du håpet en endring ville føre til flere butikker og serveringssteder blir du også skuffet. Antall kvadratmeter til forretning er fortsatt på 15 570. Bevertning settes fra 6530 kvm ned til 3700. Annen tjenesteyting (barnehage, kultur, helse, forsamlingsplass, etc ) settes ned fra 19 740 til 13 415 kvm.

Kontor skal det bli mye mer av. Fra 32 100 til 57 060 kvm.

 

Dagsorden i møtet var:

 • Forslagsstillers presentasjon og PBEs overordnet tilbakemelding på endringene i planforslaget etter offentlig ettersyn
 • PBEs kommentarer på konkrete momenter i utkast til revidert planforslag
  • Arealtallene, utnyttelse over og under bakken
  • Byggehøyder og volumdistribusjon/bymessighet
  • Formålsdistribusjon
  • Områdekategori/MFUA
  • Plankart – foreløpig skisse til regulering av veggsone, offentlig torg og blå/grønn struktur.
 • Behov for PBE alternativ til politisk behandling
 • Behov for nytt offentlig ettersyn
 • Oppsummering, videre prosess og fremdrift

 

Endringene er forklart i bildene (klikk for stort bilde):

Økern sentrum – revidert planforslag. 8 FEBRUAR 2023.
Økern sentrum – revidert planforslag. 8 FEBRUAR 2023.
Økern sentrum – revidert planforslag. 8 FEBRUAR 2023.

Mindre kvadratmeter til bolig, bevertning og tjenesteyting. Mer til kontor.

Økern sentrum – revidert planforslag. 8 FEBRUAR 2023.
Økern sentrum – revidert planforslag. 8 FEBRUAR 2023.

Revidert planforslag

Referat statusmøte