Illustrasjoner fra nytt planforslag for Økern Sentrum

Økern Sentrum har nå sendt inn et nytt planforslag for deres tomter på Økern. Disse planene skal nå ut på en runde hvor de skal få tilbakemeldinger fra diverse instanser og befolkningen. Vi kan se at hvis forslaget blir godkjent vil hele Økern forandres med et aktivt bygulv og flere høyhus med leiligheter og næring.

Visjon for Økern sentrum

Økern sentrum skal utformes som et attraktivt sentrum i Hovinbyen for en befolkning på 150-175.000 mennesker. Høyblokka bevares og transformeres. Sammen med et solfylt sentraltorg blir bygningen selve hjertet og det sentrale møtepunktet på stedet. Landskap og naturelementer som har vært bortgjemt i 100 år, reaktiveres og setter byen inn i en kultur- og naturhistorisk
sammenheng. Gjenåpningen av Hovinbekken og Refstadbekken vil gi attraktive byrom med blågrønne kvaliteter.

Størrelse og utnyttelse

Planbeskrivelsen viser at det skal bygges 232 399 kvm ny bebyggelse.

Maks Bolig: 152 127 kvm
Maks Forretning: 15 850 kvm
Antatt antall boenheter/beboerrom: 1500 stk.
Antatt leilighetsfordeling: 505 leiligheter (34 %) 50 kvm eller mindre.
413 leiligheter (27 %) 50 kvm – 79 kvm.
582 leiligheter (39 %) 80 kvm eller større.

Plasser for bil under terreng: 1709 stk. (maks. iht. parkeringsnorm)
Plasser for bil på terreng: Ingen
Plasser for sykkelparkering: 7121 stk. (min. iht. parkeringsnorm) / 6458 stk (med justert antall for kulturformål)

Planforslag til offentlig ettersyn