Gir ikke opp å få NRK til Økern

Selv om NRK sjefen har sagt at han drømmer om å flytte til Tøyen, kjemper Økern Sentrum videre for å selge inn Økern for å være stedet rikskringkasteren bør flytte til.

Prosjektleder Thomas Holth sier i en kommentar på facebook-gruppen «Byutviklere»:

Økern innfrir svært godt på alle kriteriene NRK har satt for flyttingen. Økern har førsteklasses kollektivtilbud og meget god tilgang til vegsystemet i Oslo. Tomten; Økern Sentrum har samlet mer enn 100 000 m2 som potensielt kan huse NRK, og det gir NRK stor fleksibilitet til å velge lokalisering og om de ønsker en ren tomt eller gjenbruk av eksisterende bygg, med høyblokken.
Vurdert opp mot kriteriene NRK selv har fastsatt vil Økern sentrum være et godt alternativ, som kan gi NRK en ny dynamikk og svært gode forutsetninger for å løse sitt samfunnsoppdrag.
NRK vil ved valg av Økern som lokalitet være med på den rivende utvikling som foregår i den nord-østlige delen av Oslo. Mulighetene for andre virksomheter til å etablere seg i nærheten er nærmeste ubegrenset. Dette er viktig fordi det vil være attraktivt for media; – kultur -og teknologibedrifter å finne lokaler i nærhet til NRK.
NRK er en kunnskapsintensiv virksomhet og vil kunne være med på å prege utviklingen av et helt nytt byområde som Oslo kommune allerede har pekt ut for lokalisering av kunnskapsintensive virksomheter.
Det eksisterer ingen kjente eller mulige konflikter med andre formål eller tiltak som legger begrensninger på utviklingen av tomten.