Gjennomførte bemerkningsmøte for Økern Sentrum

I juni 2022 ble det gjennomført et bemerkningsmøte for Økern Sentrum planene, der bemerkninger fra når forslaget lå ute på offentlig ettersyn ble gjennomgått.

Planforslaget lå ute til offentlig ettersyn fra 04.04.2022 til 23.05.2022.

Det ble avholdt informasjonsmøte torsdag 21. april 2022 kl. 18.00–20.00 i Økernveien 145.

Det kom inn totalt 232 bemerkninger ved offentlig ettersyn.

Uttalelser fra bydeler, kommunale etater, statlige instanser og organisasjoner er oppsummert. Deretter har forslagsstiller kommentert kort bemerkningen tas til følge, eller ikke, eller ev. behov for utredning eller avklaringer for å kunne vurdere bemerkningen. Uttalelser fra private er på grunn av omfanget på 195 uttalelser kategorisert og deretter oppsummert og kommentert temavis.

Økern sentrum – revidert planforslag

I februar i år kom det en revidering av planene:

Dokumenter fra bemerkningsmøte:

 

Saksinnsyn.