Plan- og bygg stopper planene for boliger ved Haraldrud gjenbruksstasjon

Tårnparken. Ill. A-LABKnud Bryns vei 1 AS ønsker å transformere området fra industri til bolig med barnehage og tilrettelegge for ca. 950 nye boliger og barnehage til 180 barn (10 avdelinger). Planinitiativet er i strid med kommunens planer og føringer og ønskede utvikling for området. Overordnede føringer tilsier at Knud Bryns vei 1-5 skal inngå i en klyngebasert næringsutvikling på Haraldrud (som del av innovasjonsdistrikt Hovinbyen) der nye virksomheter integreres i en fremtidig bystruktur med utgangspunkt i næringsmiljøet i Kabelgata og gjenvinnings- og renovasjonsanleggene, som alle ligger tett på. Nærhet til gjenvinningsbedriftene og viktige trafikkårer, der det går mye tungtrafikk, skaper også utfordrede miljøforhold i form av støy og støy og gjør planområdet lite egent for boligutvikling. Plan- og bygningsetaten stopper planinitiativet.

 

Saksinnsyn