Refstad skole skal bygges av WK

Refstad skole har planlagt å åpne dørene for elevene til skolestart i 2023. Nå er kontrakten med entreprenør på plass og forhåpentligvis leverer de bedre kvalitet en forrige entreprenør. Det skapte stor oppmerksomhet da den bare 14 år gamle skolen måtte rives grunnet feilmontering.

Det er WK Entreprenør som skal bygge den nye skolen for Undervisningsbygg Oslo KF. Kontraktssummen er på ca. 450 millioner.

Store setningsskader

Oversiktsbilde Refstad Skole

Bygget ble opprinnelig bygget i 2005 av Norvag Byggsystem som et to etasjers modulbygg, men ble dimensjonert for å tåle en ekstra etasje. I 2008 ble en tredje etasje bygget på.

I 2018 fikk Multiconsult i oppdrag å granske prosjektering og utførelsen av prosjektet. Konklusjonen fra rapporten var at bygget ikke er oppført etter gjeldende standard, og at tiltak må utføres for å sette skolen i stand.

Rapporten kan leses i sin helhet her.

 

Refstad Skole. Ill. Asplan Viak

Det var Bygg.no som meldte om saken.