«Nye» lørenveien er vedtatt i bystyret

Bystyret vedtok 8. september 2021 å omregulere Lørenveien mellom Lørenvangen og Økernveien fra vei til bygate. Gatestrekningen skal opparbeides som en enveiskjørt gate med tosidig fortau og tosidig opphøyd sykkelfelt på 2,2 meter, og sammenhengende grøntområde på begge sider av gata. Prosjektet er en del av Den grønne ringen, en grønn korridor med rekreative funksjoner. Vest i planområdet etableres det fire parkeringsplasser.

Diskutert kaos-gate

Lørenveien har lenge vært preget av alle byggeprosjektene. Den har blitt dratt frem som «Oslos med utskjelte gate» og en «mur av sammenhengende, lukkede fasader«. Lørenporten vender ryggen til gaten, biler parker i sykkelfelt, på fortau eller midt i gaten, det er mørkt og lite vegetasjon. Listen over problemer med gaten er endeløs. Nå har bystyre vedtatt å gjøre noe med Lørenveien.

Plankart over Lørenveien

Kjøring «inn» til Løren

Planforslaget fremmes av Bymiljøetaten og er utarbeidet av Norconsult. Omregulering av gaten legger opp til at Lørenveien opparbeides som en enveiskjørt gate med tosidig fortau og tosidig opphøyd sykkelfelt på 2,2 meter, samt sammenhengende grønnstruktur på begge sider av gata. Vest i planområdet etableres det fire parkeringsplasser. De skal legges til rette for bil kjøring i vestgående retning.

Vedtaksdokumenter og plan kan leses her.