Justering i planene for Økern Sentrum

Økern Sentrum er i gang med en rekke dialogmøter med offentlige etater for å legge planene for Økern Sentrum. I forbindelse med dette arbeidet er det nå kommet ut noen nye bearbeidede tegninger over området som viser noe av tankegangen til utviklerne.

Det legges opp til at området rundt t-banestasjonen vil bli meget urbant og skal inneholde butikker, boliger, kontorer og kultur.

De nye tegningene viser også hvordan Refstadbekken og Hovinbekken skal åpnes opp og bidra til små elver gjennom området.

Det står også i planene at det skal arbeides med å skape variasjon i fasader og områdene. Dette vil bidra til et unike og spennende områder.

I planene ser det ut til at det har vært vurdert en ny vei langs ring 3 som kan avlaste Ulvenveien. Forslagsstiller mener det ikke er behov for ny lokalvei.

Det vurderes også å gjøre om noen av rundkjøringene på Økern til lyskryss.

Økern Sentrum Dialogmøte 2 Situasjonsplan. A-LAB
Økern Sentrum Dialogmøte 2 Byplansgulv. A-LAB
Økern Sentrum Dialogmøte 2 Byrom og kantsoner. A-LAB
Økern Sentrum Dialogmøte 2 Byrom og kantsoner Sentraltorget. A-LAB
Økern Sentrum Dialogmøte 2 Program. A-LAB
Økern Sentrum Dialogmøte 2 Antall etasjer. A-LAB
Økern Sentrum Dialogmøte 2 Snitt Refstadbekkgata. A-LAB
Økern Sentrum Dialogmøte 2 Snitt Ulvenveien. A-LAB
Økern Sentrum Dialogmøte 2 Snitt Kvartal mot Økernparken. A-LAB

Se grunnlagsmaterialet her.