Si din mening om Lørenvangen 22 og Peter Møllers vei 13

Et nytt stort boligprosjekt på Løren er under offentlig ettersyn. Det betyr at du har muligheten til å påvirke. Prosjektet skal bygges på tranfabrikken og selvaags gamle hovedkontor sine tomter.

Selvaag ønsker å omregulere to eiendommer til boligbebyggelse med åpen kvartalsstruktur i 4-8 etasjer, park, torg, barnehage, fortau og gang- og sykkelvei. Det kan bli opptil 320 boliger. Tranfabrikkens hovedfløy bevares, og det tillates tilbygg og påbygg.

Planforslaget er i strid med deler av kommuneplanen. Plan- og bygningsetaten anbefaler likevel forslaget, men med følgende forbehold: Utnyttelsen må bli lavere slik at boligene, parken og barnehagene får nok solfylte utearealer. Barnehagen må få minst 24 m2 uteareal per barn, og støy må være i henhold til kommuneplanens støybestemmelse.

Si din mening

Sak om planforslaget

Oppdatert planforslag for Lørenvangen 22 og Peter Møllers vei 13