Si din mening om 70 meters høyhus på Økern

På tomten rett bak Økern T-banestasjon har det i lengre tid vært planer om å bygge et høyhus på 17 etasjer. Nå er omreguleringen av tomten ute på høring og det er mulighet til å si din mening.

Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for gjennomføringen av et byreparasjonsprosjekt, der det etableres fleksible og attraktive kontorarealer og en åpen første etasje inn mot Økern T-bane stasjon. I tillegg ønskes det lagt til rette for et fotgjengervennlig bygulv rundt bebyggelsen og en åpen førsteetasje med tilbud for å skape aktivitet kveldstid og i helger. Det ønskes også å legges til rette for boliger i ett bygg på sørsiden mot jernbanen.

Planarbeidet har til hensikt å muliggjøre oppføring av bebyggelse for kontor, næring og bolig. Eksisterende bebyggelse rives og det foreslås byggehøyder opp mot 70 m. Det er ønske om å etablere nye bilfrie byrom, samt å styrke forbindelsene til omkringliggende by- og gaterom.

Planforslaget har til hensikt å regulere planområdet til arealformål kombinert bebyggelse og anlegg, med underformål; bolig, tjenesteyting, forretning, kontor og næring. Andre relevante arealformål vil være vegformål med tilhørende underformål.

Si din mening her.

Blir en av flere nye høyhus på Økern

Det er allerede planlagt flere høyhus rundt Økernsentrum. Området rundt Økern T-bane mener jeg bør bygges ut med høy tetthet. Økern er et knutepunkt og det sentrale området i Hovinbyen. Her er det positivt at det kommer mange nye arbeidsplasser.

Planområdet mellom Økern Sentrum og Økern T-bane

Plan og bygg kan godkjenne 70 meter høyhus på Økern