Økern Sentrum vil droppe folkebadet på Økern

I et brev til Byråd Hanna Marcussen skriver advokatfirmaet Schjødt på vegne av Økern Sentrum at de vil vurdere alternativ bruk for tomten som er avsatt til badeland. Det står i brevet at utbygger setter pris på at Byråden kan vurdere alternativ bruk av tomten. Det er nevnt i et møte at kommunen bekrefter at det ikke er behov for et bad. Bakgrunnen for dette er at Tøyenbadet skal pusses opp og utvides.

I godkjennelsen som Økern Sentrum har fått for å starte byggingen av Økern Senteret er det en rekkefølgebestemmelse. Rekkefølgebestemmelsen lister opp en del krav kommunen har til utbygger. F.eks. veier og infrastruktur som skal bygges for at senteret skal  ferdigstilleles og kan åpne opp. En av kravene her er at arbeidet med badeland skal være startet på tomten. Dette ønsker nå utbygger av Økern Sentrum å ta ut av rekkefølgebestemmelsen slik at de ikke trenger å bygge et badeland på Økern.

Akutt behov for flere svømmehaller i Oslo

I følge en analyse fra 2013 av Asplan Viak har Oslo et akutt behov for flere og bedre svømme‐ / badeanlegg og at dette kan tilfredsstilles ved realisering av nye moderne folkebad uten særlig økonomisk belastning for kommunekassa.

Et folkebad på Økern betalt av utbygger vil ikke belaste kommunekassen utover leie som kommunen vil betale.

Det er i år 30 år siden Oslo åpnet sin nyeste svømmehall, og i perioden er flere svømmehaller nedlagt.

Hva kan du gjøre?

Mange av oss som bor i Økern og Lørenområdet har i flere år blitt fortalt om Økernsenteret og badeland som skal bygges på Økern. Flere har lest i prospekter om badelandet og kjøpt leiligheter med tanke på hvor fint det blir med badeland. Dette må vi protestere mot.

Det du kan gjøre er å sende epost til Byrådet for byutvikling. Send til:

postmottak@byr.oslo.kommune.no

eller

Byråd for byutvikling
Rådhuset, Rådhusplassen 1
0037 OSLO

Du kan også legge inn melding på sakene til Økernsenteret og Økernparkbro.

Sak om Utbygging av Økern senter

Sak om Parkbro

 

Har Økern Sentrum skjult brevet?

Brevet var i utgangspunktet ikke en del av noen av byggesakene for Økern Sentrum. Det ble lagt inn i saken om Økern – Parkbro av Byrådsavdeling for byutvikling siden de ønsker tilbakemelding fra plan og bygg på brevet.

I følgebrevet skriver de: Etaten bes, i samarbeid med Eiendoms- og byfornyelsesetaten, kommentere brevets innhold.

Brevet inneholder også informasjon om broløsningen mellom Løren og Økern. Om den skriver advokatfirmaet: Det er nå bekreftet fra kommunens side at utbygger kan forholde seg til regulert spindelbro og se bort fra pågående reguleringsprosess for parkbro.

Dette har tidligere forsinket oppstarten av Økernsenteret siden de måtte ha avklart brositusajonen.

Kilder: