Østre Aker Vei 25 kommer for offentlig ettersyn

Skanska med MAD Arkitekter foreslår å bygge nesten 25 000 kvm. nytt kontorbygg på Økern. Det er den gamle Tharne-Steen tomten det skal bygges på. Det høyeste bygget vil stå 70 meter over bakkeplan.

Ill. MAD
Ill. MAD
Ill. MAD

Visjon

I skisseprosjektet har MAD’s arkitekt beskrevet visjonen på en måte som får meg til å lure på om de har bakkekontakt.

Prosjektet tar utgangspunktet i treet og bruker alle dets fasetter for å skape et stedstilpasset svar.
Et gammelt furutre tiltrekker seg mange ulike insekter, fugler og dyr, som alle trives godt i treet og bruker dette både som bolig og spiseplass. På samme måte håper vi Østre Aker vei 25 kan bli en innovativ arbeidsplass og et naturlig samlingspunkt i nabolaget. Ved å gjeninnføre grønne strukturer på Økern, vil vi bidra positivt til det biologiske mangfoldet i området og styrke den grønne forbindelsen langs Alnabanen.

Treet får lov å bære hele prosjektet. Interiør og inneklima preges av overflater lyst tre. Etasjene bindes sammen av en hovedtrapp i atriet i tre, hvor lyset filtreres inn gjennom trappa som et bladverk. Atriet er i seg selv utformet med organiske og avrundede former med dekkekanter.
Organiseringen i kontoretasjene er strukturert som årringer ut fra kjernene, hvor arbeidsplassene ligger i de ytterste lagene. Selve fasaden er bygget opp av massivtreelementer. Størstedelen av fasaden består av brent tre, mens der vi kutter inn til åpningene, kommer det lyse og ferskere treet til syne.

Prosjektets form på tomta er gitt av tomtas retninger, men er også inspirert av furuens cellestruktur.

Saksinnsyn.